Explosieven Opsporing

AVG Explosieven Opsporing Nederland is als onderdeel van de AVG bedrijven CS-OOO en CS-VROO gecertificeerd en is sinds 1999 werkzaam op het gebied van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (conventionele explosieven).

AVG style element

Onze werkzaamheden

Advies explosieven opsporing in Nederland. Conventionele explosieven avg

Advies

Onze adviseurs lichten u voor over alle facetten van een explosievenonderzoek en op welke wijze voorkomende risico’s tot een minimum kunnen worden beperkt. Wij nemen de tijd voor u en zijn oprecht betrokken met de opdrachtgever en zijn explosieven vraagstukken. Meer informatie »

Vooronderzoek

Om er zeker van te zijn dat uw toekomstige werkzaamheden zonder risico kunnen worden uitgevoerd, is het raadzaam vooraf een vooronderzoek uit te laten voeren naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (conventionele explosieven) binnen uw projectgebied.

Meer informatie »

vooronderzoek risicogebied explosieven avg
risicoanalyse door avg

Risicoanalyse

Bij het opstellen van een (projectgebonden) risicoanalyse wordt gekeken naar naoorlogse veranderingen die van invloed kunnen zijn op het verdachte gebied en de toekomstige werkwijze in combinatie met de risico’s van de mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten (explosieven).

Meer informatie »

Detecteren en Benaderen

Om werkzaamheden binnen een verdachte gebied veilig te kunnen uitvoeren, dienen vooraf opsporingswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek en de toekomstig uit te voeren civieltechnische werkzaamheden wordt bepaald op welke wijze de opsporingswerkzaamheden het meest voordeligst en meest pragmatisch kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hiermee de veiligheid in gevaar komt.

Meer informatie »

detecteren en benaderen explosieven avg
archeologie samenwerking avg explosieven

Archeologie

In veel projecten zijn er overeenkomsten tussen het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CE, NGE) en archeologie. Om een goede samenwerking tussen opsporing en archeologie te creëren, hebben AVG Explosieven opsporing Nederland en Archol besloten op dit gebied te gaan samenwerken.

Meer informatie »

RECENTE PROJECTEN

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

Als explosievenopsporingsbedrijf ontvangen wij dagelijks veel vragen over explosievenopsporing en andere zaken die met explosieven te maken hebben. Onbekendheid met de materie en de daarbij gebruikte vaktermen kunnen leiden tot nog meer vragen en misverstanden. Als u vragen heeft neem dan telefonisch contact met ons op.