Over AVG

CO2-Prestatieladder Niveau 3

AVG Beheer heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO2 uitstoot. Door dit verkregen inzicht kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2 uitstoot kan verlagen. De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO2 uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Middels de documenten op deze pagina geven wij u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

co2 prestatieladder avg

A. Inzicht

AVG Beheer heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies  om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

B. Reductie

Als COreductiedoelstelling heeft AVG Beheer het volgende doel gesteld: 7% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 2016 (scope 1 & 2) Deze reductiedoelstelling en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren.

C. Communicatie

AVG Beheer communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D. Participatie

AVG Beheer neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat Stichting Nederland CO2 Neutraal. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op: http://nlco2neutraal.nl/.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van AVG Beheer: