Over AVG

CO2-Prestatieladder Niveau 3

AVG Beheer heeft duurzaamheid en ‘CO2 bewust ondernemen’ hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO2 uitstoot. Door dit verkregen inzicht kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2-uitstoot kan verlagen. De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO2-uitstoot die wij als bedrijf veroorzaken. Middels de documenten op deze pagina geven wij u ieder half jaar inzicht in onze CO2-footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

A. Inzicht

AVG Beheer heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies  om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Zakelijke kilometers

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

B. Reductie

Als COreductiedoelstelling heeft AVG Beheer BV het volgende doel gesteld: 10% CO2 reductie in 2024 ten opzichte van 2020 (scope 1 & 2) Deze reductiedoelstelling en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren.

C. Communicatie

AVG Beheer communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D. Participatie

AVG Beheer neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat Stichting Nederland CO2 Neutraal. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op: http://nlco2neutraal.nl/.

AVG Beheer BV neemt daarnaast via de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg deel aan ‘Green Deal’.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van AVG Beheer: