Explosieven Opsporing Nederland

CS-OOO

AVG Explosieven Opsporing Nederland is een CS-OOO gecertificeerd bedrijf. Het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten staat garant voor veilig en zorgvuldig explosievenonderzoek door goed opgeleide en ervaren experts. Tevens is AVG aangesloten bij de  branchevereniging EVN (Explosieven Veilig Nederland). Alleen bedrijven die CS-OOO gecertificeerd zijn mogen explosievenonderzoek doen.

avg explosieven opsporing vooronderzoek
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Het onderzoeken van risicogebieden conform CS-OOO richtlijnen

Sinds het begin van de jaren negentig zijn er, naast het Ministerie van Defensie, particuliere opsporingsbedrijven ontstaan omdat het monopolie van de overheid niet meer bestond. Deze civiele opsporingsbedrijven kregen zo de kans om opsporing, detectie en benaderingswerkzaamheden uit te voeren in zogeheten risicogebieden.

Deze risicogebieden, bestaan grotendeels uit gebieden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebombardeerd. Als er plannen zijn om in deze gebieden te  bouwen, graven of grondboringen te verrichten, is het verstandig om een explosievenonderzoek uit te laten voeren.  We zeggen verstandig omdat dit tot op heden nog niet verplicht is en opgenomen in de Nederlandse wet. Wat wel het geval is, is dat er aan het uitvoeren van een explosievenonderzoek een Arbo wetgeving is gekoppeld: de CS-OOO.

Hoofdzakelijk betekent deze certificatie dat wij als uitvoerder ons werk zo goed en veilig mogelijk moeten en kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

CS-OOO: 2 sectoren

Het Certificatieschema voor het Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) maakt onderdeel uit van de Nederlandse wetgeving omtrent de verplichte certificering van explosieven opsporingsbedrijven op het gebied van de Arbo regeling. Het CS-OOO bevat de eisen voor vooronderzoek en opsporing van explosieven.

De CS-OOO maakt onderscheid in twee sectoren:

  • sector 1: opsporing;
  • sector 2: civieltechnische ondersteuning.

Onderdeel van de Vereniging voor Explosieven Opsporing

Het CS-OOO bevat de eisen waaraan een civiel opsporingsbedrijf moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden en is wettelijk verankerd. Het CS-OOO bevat de proceseisen voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Het is dus voor civiele opsporingsbedrijven verplicht om het certificaat in bezit te hebben. Bovendien is AVG Explosieven Opsporing Nederland lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) en worden onze deskundigen geëxamineerd en geregistreerd bij de stichting VOMES.

Gecertificeerde- en gekwalificeerde CS-OOO deskundigen

In Nederland is de opsporing van conventionele explosieven gereguleerd volgens het CS-OOO, een wet die betrekking heeft op Arbo gerelateerde zaken zoals de werkwijze en kwaliteitsgarantie. Het team van AVG Explosieven Opsporing Nederland heeft een opleiding plus examen afgelegd bij de stichting VOMES waarmee het certificaat voor verschillende niveaus is behaald. Deze niveaus zijn:

  • Basis OOO
  • Assistent deskundige
  • Deskundige
  • Senior deskundige

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen over Explosieven Opsporing of zijn er onduidelijkheden rondom de CS-OOO certificering? Neem dan contact met ons op.

avg explosieven opsporing vooronderzoek
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie