Infra

Advies en ontwerp

Wilt u een straat, wijk, bedrijventerrein of eigen erf (her)inrichten? Kies dan voor de ervaring, kwaliteit, betrokkenheid en het enthousiasme van AVG Infra.

Advies en ontwerp op het gebied van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur door AVG Infra Nederland.

Ervaren partner in boven- en ondergrondse infrastructuur

AVG Infra werkt vanuit diverse vestigingen in Nederland en Duitsland en is al 100 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Met al die ervaring en kennis van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur denken we graag met u mee. We bieden u een geïntegreerde aanpak; van advies, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses, technisch ontwerp, calculaties tot en met de uiteindelijke uitvoering en het onderhoud. We zoeken altijd verbinding met onze klant om voor de vraag, hoe complex ook, een passend ontwerp en advies te vinden.

Kostenbewust en duurzaam

Kwaliteit staat bij AVG voorop, maar als geen ander kent het AVG team ook de bouwwereld van vandaag en de wensen en eisen die opdrachtgevers stellen. Kostenbewust ontwerpen behoort daar ook toe. Een thema dat bij AVG Infra verder gaat dan lage bouwkosten. We nemen ook duurzaamheid en de exploitatie- en onderhoudskosten mee in ons advies en ontwerp. We presenteren verschillende alternatieven en stellen daardoor onze opdrachtgevers in staat een bewuste keuze te maken.

AVG style element
AutoCad AVG Wegenbouw, Straßenbau. Nicky Siemens.

Onze visie

We onderscheiden ons door elk project als (bouw)team aan te vliegen met de voor AVG kenmerkende betrokkenheid. Het team van AVG Infra gelooft in open en korte lijnen en betrekt ook altijd uitvoeringskennis in het ontwerpproces. Dé garantie voor een uitvoerbaar, goed en doordacht ontwerp.

Ook het ontzorgen van opdrachtgevers staat bij AVG voorop. Denk daarbij aan omgevingsmanagement zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. En in deze tijd van duurzaamheid loopt AVG voorop als het gaat om de reductie van CO2. Ten behoeve van deze duurzaamheid investeren we onder andere in elektrisch materieel waarmee we onze opdrachtgevers helpen aan het strengere stikstofbeleid te voldoen.


AutoCad AVG Wegenbouw, Straßenbau. Nicky Siemens.

Unieke aanpak

Het adviseren en ontwerpen begint bij het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever, de eisen, de richtlijnen en wettelijke voorschriften. Indien nodig overleggen we ook met derden zoals gemeenten, provincies, nutsbedrijven, waterschappen en andere instanties en leveranciers. Na de inventarisatie komt het (bouw)team samen en volgen al gauw de eerste schetsontwerpen met onderliggende studies naar de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden.

Dankzij de vele jaren ervaring en deze aanpak kunnen we u niet alleen garanderen dat onze ontwerpen uitvoerbaar zijn, maar dat ze ook conform afspraak door onze vakmensen worden uitgevoerd: binnen planning en binnen budget.


Expertise

Op de afdeling Advies en Ontwerp van AVG Infra Nederland werken deskundige medewerkers die gespecialiseerd zijn in zowel boven- als ondergrondse infrastructurele ontwerpen. Zij beschikken over up-to-date kennis van materialen en technieken, ze kennen de richtlijnen voor uitvoering en letten op de duurzaamheid van constructies. Kennisontwikkeling, productinnovaties en procesverbeteringen zijn belangrijke taken van onze experts. De bestekken en tekeningen worden door onze ontwerpers gemaakt in AutoCAD. De digitale bestandsformaten zijn daardoor gemakkelijk uitwisselbaar met de betrokken partijen.

Maak kennis met AVG Infra!

Bel 0485-802040 voor een afspraak of vraag direct informatie of een offerte aan.