Explosieven Opsporing Nederland

Risicoanalyse

Hebben de mogelijk aanwezige explosieven invloed op mijn toekomstige werkzaamheden? Is er naoorlogs dus-danig veel veranderd dat de locatie misschien niet meer als verdacht kan worden aangemerkt? Kunnen mijn werkzaamheden worden aangepast om zodoende geen explosievenonderzoek uit te kunnen voeren? Dit zijn allemaal vragen die kunnen worden beantwoord door een verdiepingsslag te maken na het vooronderzoek.

AVG Explosieven Opsporing Nederland Risicoanalyse

Het opstellen van een PRA

Bij het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) wordt gekeken naar de toekomstige werkwijze in combinatie met de risico’s van de mogelijk aanwezige explosieven. Bij een Pragmatisch Opsporing Advies (POA) wordt specifiek gekeken naar de toekomstige werkzaamheden, zonder alle poespas en “blabla” van een PRA er omheen. Efficiënter, goedkoper en straight-to-the-point.

Door de toekomstige werkzaamheden te vergelijken met de ontplofbare oorlogstesten (NGE, CE) bodembelastingkaart uit het vooronderzoek kunnen de opsporingswerkzaamheden worden afgestemd op de civieltechnische werkzaamheden, of dienen de civieltechnische werkzaamheden te worden afgestemd op het verdachte gebied.

AVG style element

Onze werkzaamheden

Gericht advies op het gebied van het opsporen en benaderen van conventionele explosieven (niet gesprongen explosieven) voor zowel groot- als kleinschalige projecten.

projectgebonden risicoanalyse gebied conventionele explosieven avg explosieven opsporing

Advies in de vorm van een notitie

Op basis van het vooronderzoek en de werktekeningen van uw toekomstige werkzaamheden kan vaak al snel worden bepaald of het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse een meerwaarde heeft voor uw verdere onderzoek. Vaak kan binnen een kort tijdsbestek worden bepaald of uw toekomstige werkzaamheden onder CS-OOO condities moeten worden uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is zullen wij een pragmatisch opsporingsadvies adviseren.


analyse risicogebied conventionele explosieven

Pragmatisch Opsporing Advies

Bij een pragmatisch opsporingsadvies wordt de focus gelegd op de naoorlogse veranderingen binnen uw werkgebied, de verdachte gebieden en mogelijk te verwachte explosieven komende uit het vooronderzoek en uw toekomstig uit te voeren werkzaamheden. Deze 3 “lagen” worden over elkaar heen geprojecteerd om zodoende te bepalen binnen welke gebieden een nader explosievenonderzoek noodzakelijk is. De risico’s en uitwerking van explosieven (ontplofbare oorlogsresten) worden in een pragmatisch opsporingsadvies niet besproken, omdat deze in de meeste gevallen detonatie en dodelijk letsel zullen zijn.


historisch vooronderzoek risicogebied springstof

(Projectgebonden) Risicoanalyse

Bij het opstellen van een projectgebonden risicoanalyse wordt net als bij een pragmatisch opsporingsadvies gekeken naar de toekomstige werkwijze in combinatie de verdachte gebieden en mogelijk te verwachte explosieven komende uit het vooronderzoek en uw toekomstig uit te voeren werkzaamheden. Naast voorgenoemde zaken wordt in een projectgebonden risicoanalyse ook de risico’s en uitwerkingen van de mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten (explosieven) meegenomen.


AVG style element

Fotogalerij

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220