Infra

Bodemsanering

Bodemonderzoek en bodemsanering in de regio? Kies dan voor de ervaring, kwaliteit, betrokkenheid en het enthousiasme van AVG Infra. Bekend in de regio.

AVG biedt totaaloplossing voor bodemonderzoek en bodemsanering en bezit het certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7001.

Bodemsanering volgens erkende kwaliteitsrichtlijnen

Bodemsanering is een belangrijke kernactiviteit van AVG Infra. AVG bezit het certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7001, een garantie voor onze opdrachtgevers dat onze saneringswerkzaamheden volgens de meest recente en landelijk erkende kwaliteitsrichtlijnen worden uitgevoerd.

Totaaloplossing op het gebied van bodemsanering

Bij de uitvoering van de sanering komt vaak ook grondverzet kijken, ook een activiteit van AVG Infra.

Wilt u het complete projectmanagement (directievoering, begeleiding, nazorg en evaluatie) uit handen geven? Ook dat doen we graag voor u.

Bij AVG Infra hebben opdrachtgevers te maken met slechts één aanspreekpunt. Eén professionele partner die bovendien intensief samenwerkt met de andere AVG divisies zoals Explosieven Opsporing, Transport en Bouwstoffen om u volledig te ontzorgen. De recycling diensten van AVG en de AVG grondbank zijn ook regelmatig onderdeel van het aangenomen bodemsaneringsproject.

AVG style element

Bodemsanering

De AVG experts op het gebied van bodemverontreiniging starten elk project met het bestuderen van het bodemonderzoek. Daarbij wordt bekeken welke vorm van bodemverontreiniging het betreft en wat de oorzaak is. Ook worden de risico’s in kaart gebracht. Zo bekijken we welke gevolgen de locatie heeft voor de opties qua saneringstechniek en welke procedures er allemaal gelden voor meldingen en onderzoek naar de bodemverontreiniging. Op basis van dit onderzoek kunnen we u zeggen of sanering noodzakelijk is. En geven u aan welke saneringstechniek(en) het beste toegepast kan worden. De AVG experts zijn niet alleen zeer goed opgeleid in hun vakgebied, ze beschikken ook over vele jaren ervaring. Verdere kennisontwikkeling en het up-to-date blijven met product- en procesinnovaties op het gebied van bodemsanering, maken deel uit van het takenpakket van onze experts. Zo kunnen we onze kwaliteit en deskundigheid borgen.

bodemsanering-avg-infra-infrastructuur-nederland

Is bodemsanering noodzakelijk?

Op deze vraag kunnen we na het bodemonderzoek antwoord geven. Als er risico’s zijn voor mens, dier of milieu, of als verdere verspreiding aan de orde is, dan zal er een bodemsanering nodig zijn. In welke mate is weer afhankelijk van de risico’s in relatie tot de bestemming van de locatie. Wordt het een park, een woonwijk of een industrieterrein?


grond-verontreiniging-infrastructuur-AVG-Infra-Nederland-bodemsanering-bodemonderzoek-brabant-gelderland-limburg

Onze inzet

Flexibel inzetbare en vakbekwame AVG-ers maken bij de bodemsanering gebruik van het grote en moderne machinepark van AVG. Zo wordt bijvoorbeeld de combinatie van grondverzet materieel met de verschillende scheidingsinstallaties voor een groot scala aan saneringswerkzaamheden ingezet. Of het nu baggerspecie of klei betreft, saneringen worden door AVG tot elke gewenste hoeveelheid uitgevoerd. Onze inzet heeft zich bewezen. AVG Infra wordt gezien als een vooraanstaande partner op het gebied van bodemsanering.


AVG style element

Maak kennis met AVG Infra!

Bel 0485-802040 voor een afspraak of vraag direct informatie of een offerte aan.