Over AVG

SROI - Invulling sociale en maatschappelijke activiteiten

Als bedrijf dat midden in de samenleving staat, staat AVG ook voor de uitdaging om de werkzaamheden voor haar klanten te blijven uitvoeren. De invulling van het benodigde personeel speelt steeds vaker een prominente rol. De keuze van invulling van werkplekken met mensen die ver weg wonen en hier dan tijde-lijk werken wil AVG niet maken.

We kiezen er voor om de mensen die nu in Nederland en Duitsland wonen, maar soms wel van ver weg komen, ook een kans te geven. Het potentieel is enorm en divers, en mogelijkheden om hen in te zetten zijn zeer groot, net als de motivatie van de betrokken mensen.

AVG zoekt de verbindende factor, en ziet de mogelijkheden die hier liggen als werkgever en om aan de vraag van haar klanten een goede invulling te kunnen blijven geven, en een steentje bij te dragen aan een geslaagde integratie binnen onze samenleving, waar werken ook een belangrijke factor is.

Plastic de baas – inzet van vluchtelingen

Deze organisatie wil op een kleinschalige manier plastic resten verwerken tot grondstof – de verwerkers kunnen, door zelf de benodigde machine te construeren, een kostendekkende exploitatie opzetten en een betaalde baan eraan overhouden.

Om de benodigde laswerkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft AVG Transport Heijen BV de benodigde ruimte ter beschikking gesteld zodat de statushouders daar zelf dit kunnen uitvoeren.

Project Destion / Vluchtelingenzorg Gennep e.o.

Het doel van dit project is het verrichten van werkzaamheden in opdracht van Destion in haar huizenbestand (leeghalen van huizen / fatsoeneren van tuinen nadat bewoners deze verlaten hebben)

Uitkomende goede huisraad gaat naar de goederenbank van Vluchtelingenzorg Gennep e.o.

De opbrengsten voor de geleverde werkzaamheden gaan gedeeltelijk naar Vluchtelingenzorg Gennep e.o. ter afdekking van de gemaakte stort- en vervoerskosten.

Doel van dit project is echter om vluchtelingen in staat te stellen hier een eigen bedrijf van te maken waarbij ze voor eigen rekening en verantwoording dit kunnen uitoefenen. De eerste projecten zijn afgesloten en in 2e helft 2017 zal het verdien-model verder worden uitgewerkt.

AVG maakt dit project mogelijk door gereedschap / vervoer beschikbaar te stellen

Werkervaringsplekken

In het kader van het vinden van passende banen voor vluchtelingen is AVG een samenwerking opgestart met INTOS Heijen en Vluchtelingenzorg Gennep e.o.

Gezamenlijk gaan we kijken op welke afdelingen er werkzaamheden gedaan moeten worden, met als doel er reguliere arbeidsovereenkomsten uit te genereren.

Er is nu een eerste werkplek ingevuld, waarbij er maandelijks een opbouw in de gewerkte uren ontstaat, zodat de verwachting is dat dit jaar nog een volledige baan gegarandeerd kan worden.

We gaan nu verder onderzoeken in hoeverre we nu werkplekken hebben die we nauwelijks ingevuld kunnen krijgen, om deze door vluchtelingen te gaan bezetten.

Vluchtelingenzorg Gennep e.o.

AVG ondersteunt deze organisatie met diensten die bestaan uit het gratis beschikbaar stellen van opslag- en vervoerscapaciteit voor zover inpasbaar in bedrijfsuitvoering en planning materieel.

Hiermee kan een kostenloze goederenbank voor zowel vluchtelingen als mensen in schuldsanering draaiende gehouden worden waarbij de vluchtelingen zelf de werkzaamheden middels een vrijwilligerscontract met vluchtelingenzorg Gennep e.o. kunnen verrichten.