Explosieven Opsporing Nederland

Vooronderzoek

Nederland is gedurende de Tweede Wereldoorlog talloze keren gebombardeerd. Er hebben hier in zowel 1940 als 1944-1945 veel grondgevechten plaatsgevonden.
Daarnaast zijn er duizenden militaire vliegtuigen neergestort. Om te waarborgen dat de toekomstige werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, adviseren wij om een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven te laten uitvoeren.

avg explosieven opsporing nederland

Verdacht vs. niet-verdacht gebied

AVG raadpleegt ten bate van het vooronderzoek diverse bronnen, zoals het gemeentearchief, internationale luchtfotoarchieven, het NIOD en The National Archives in Londen. De beschikbare feiten worden geanalyseerd en geverifieerd, met als doel om te bepalen of er mogelijk explosieven in uw projectgebied aanwezig zijn. Indien er geen aanwijzingen zijn voor oorlogshandelingen, dan wordt het projectgebied als niet verdacht aangemerkt. Wanneer er wel indicaties uit het vooronderzoek naar voren komen, dan volgt er een advies over de te ondernemen vervolgstappen in het verdachte gebied. Met behulp van contra-indicaties, zoals naoorlogse ontgravingen, wordt getracht om de risicolocaties te verkleinen.

AVG style element

Feitenkaart en CE-bodembelastingkaart (bommenkaart)

AVG werkt met het Geografisch Informatie Systeem (GIS). De aangetroffen informatie die duidt op de mogelijke aanwezigheid van explosieven wordt gerapporteerd en gevisualiseerd op een presentatiekaart van de verzamelde feiten. Op de CE bodembelastingkaart staan de verdachte en niet verdachte locaties in het projectgebied weergegeven. De opdrachtgever krijgt GIS shapefiles aangeleverd, zodat hij snel kan bepalen waar zich de risicolocaties bevinden.

avg explosieven opsporing bodembelastingkaart ce
avg explosieven opsporing feitenkaart
AVG style element

Fotogalerij

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220