Transport

ADR transport van los gestorte gevaarlijke stoffen met kipper vrachtwagens

Negen ADR kipper vrachtwagens staan voor u klaar om vervuilde grond of andere gevaarlijke stoffen af te voeren.

ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.

AVG Transport gekwalificeerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

AVG is ADR gecertificeerd voor het vervoer, transport, van gevaarlijke stoffen en heeft zich daarin gespecialiseerd in los gestorte gevaarlijke stoffen. AVG richt zich met het ADR transport op kipper transport van los gestorte goederen. Vervuilde grond afvoeren is de hoofdactiviteit van AVG voor wat betreft het ADR transport, maar ook andere gevaarlijke stoffen worden door AVG vervoerd.

ADR kipper vrachtwagens

Binnen het wagenpark van AVG zijn negen kipper vrachtwagens geschikt voor ADR transport. Deze kipper vrachtwagens voldoen aan extra eisen omtrent de constructie, motor, bedrading en de uitrusting.

ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.
ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.

ADR bekwaam personeel

Het ADR vervoer wordt verricht door gespecialiseerde chauffeurs. AVG heeft maar liefst veertien chauffeurs die in het bezit zijn van het ADR-vakbekwaamheidscertificaat en een gekwalificeerde veiligheidsadviseur. De veiligheidsadviseur houdt zich bezig met de preventie van de gevaren van het ADR-goederen transport met betrekking tot de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Wat betekent ADR transport?

Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen genoemd. De afkorting ADR staat voor ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par route’ ofwel een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In deze overeenkomst zijn speciale wetten en richtlijnen vastgelegd waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld in gevarenklassen.

AVG richt zich op het ADR vervoer van los gestorte gevaarlijke goederen in kipper vrachtwagens losgestorte gevaarlijke stoffen. De hoofdmoot bij AVG heeft te maken met het afvoeren van verontreinigde grond.

ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.
Enexis wil in de toekomst veilig nieuwe kabels in de grond kunnen leggen, zonder gezondheidsrisico’s, en gaf AVG Infra opdracht voor de omvangrijke bodemsanering. Elke dag worden door AVG Infra vakken van 1,5 meter diep afgegraven. Elk ontgraven vak moet dezelfde dag weer aangevuld zijn met schoon zand.

ADR transport? Vervuilde grond afvoeren?

Schakel het ADR kipper transport van AVG in! Neem contact op met AVG Transport voor een vrijblijvende offerte.

Niet voor alle gevaarlijke stoffen is ADR-transport nodig.

Zodra het identificatienummer van de stof (UN-nummer) in de ADR-voorschriften naar voren komt, behoeft de stof een behandeling volgens de ADR-richtlijnen. Neem bij twijfel over het soort transport en de mogelijkheden gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst met onze transport divisie, of het nu om een ADR-transport, kippertransport, volumetransport, bulktransport, betontransport of speciaal transport gaat. AVG levert maatwerk in transport & logistiek.

ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.
AVG style element
AVG style element

Heeft u vragen over ADR transport?

Bel AVG Transport: +31 (0)485-802030