Explosieven Opsporing Nederland

Detecteren en Benaderen

Om werkzaamheden binnen een verdacht gebied veilig te kunnen uitvoeren, dienen vooraf opsporingswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek en de toekomstig uit te voeren civieltechnische werkzaamheden wordt bepaald op welke wijze de opsporingswerkzaamheden het meest voordeligst en meest pragmatisch kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hiermee de veiligheid in gevaar komt.

AVG versnelt het explosieven opsporingsproces. Non-Realtime detecteren, sneller interpreteren en benaderen.

Detectie- en Benaderwerkzaamheden

AVG Explosieven Opsporing Nederland verzorgt voor u de opsporingswerkzaamheden (zie film) in allerlei disciplines:

 • Opstellen van het projectplan conform CS-OOO
 • Detectiewerkzaamheden:
  • Oppervlaktedetectie
  • Waterbodemdetectie
  • Dieptedetectie
  • Opstellen detectierapportage
 • Benaderwerkzaamheden:
  • Benaderen van verdachte objecten
  • Benaderen van verdachte objecten op/in de waterbodem
 • Opstellen van een proces-verbaal van oplevering
AVG style element

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Gericht advies op het gebied van het opsporen en benaderen van ontplofbare oorlogsresten (niet gesprongen explosieven) voor zowel groot- als kleinschalige projecten.

Detecteren

Voor het detecteren van ontplofbare oorlogsresten (explosieven) wordt gebruik gemaakt van geavanceerde opsporingsapparatuur, te weten magnetometers en metaal detectoren. Een non-realtime (computerondersteunde) detectie wordt veelal uitgevoerd met een meetkar waarop meerdere magnetometersondes zijn gemonteerd. Tijdens het detecteren wordt de meetdata opgeslagen in een speciale datalogger. Ook is het mogelijk een realtime detectie te laten uitvoeren. Hierbij worden de waargenomen verdachte (significante) objecten direct benaderd.


Interpreteren meetdata

Voor het interpreteren van meetdata zijn verschillende evaluatieprogramma’s beschikbaar. Deze programma’s kunnen de meetdata in zijn geheel, of een selectie daarvan, berekenen. Verstoringen waarvan de meetwaarden overeenkomen met waarden zoals die veroorzaakt worden door munitie-artikelen, worden als verdacht aangemerkt. Hierbij wordt de locatie vastgelegd in x, y en z. Het resultaat van de interpretatie is een objectenlijst, waarin de verdachte verstoringen van het meetveld zijn aangegeven alsmede een veldkaart waarin de verstoringen met rode en blauwe kleuren digitaal zichtbaar worden gemaakt.


Benaderen

De verdachte (significante) objecten worden middels DGPS uitgezet en aansluitend gelokaliseerd. Vervolgens worden de verdachte objecten, afhankelijk van de grootte en diepteligging, handmatig of met behulp van een (beveiligde) graafmachine benaderd. Na het benaderen van een object wordt deze geïdentificeerd door de verantwoordelijke senior deskundige OOO. Indien het benaderde object een explosief blijk te zijn wordt het veiliggesteld en overgedragen aan de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie).


AVG style element

Fotogalerij

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220