Explosieven Opsporing Nederland

Conventionele Explosieven

AVG Explosieven Opsporing Nederland verzorgt het gehele traject dat leidt tot de verwijdering van mogelijk aanwezige conventionele explosieven (CE); dit laatste verzorgt de EOD. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland nog een aanzienlijk aantal conventionele explosieven (voorheen niet-gesprongen explosieven (NGE) genoemd) in de (water)bodem aanwezig gebleven. Zoals munitie, vliegtuigbommen, granaten en landmijnen.

conventionele explosieven
avg-explosieven-opsporing-opgravingen-kranen
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Onderzoek naar Conventionele Explosieven

Conventionele explosieven zijn explosieven van professionele makelij, dus militaire bommen, munitie en raketten. AVG OCE is een bedrijf dat onderzoek doet naar deze explosieven, ze opspoort en advies geeft. Met behulp van landkaarten en andere historische gegevens worden de niet-gesprongen explosieven in kaart gebracht. Aldus kunnen we een projectgebonden risicoanalyse (PRA) van een bepaald gebied opstellen. Onze OCE-professionals creëren op deze manier voor elke klus een advies op maat.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

niet gesprongen explosieven

Het opsporen van Conventionele Explosieven

AVG biedt verschillende diensten aan ten aanzien van conventionele explosieven. Onze deskundigen kijken eerst of er reden is om aan te nemen dat er explosieven in een gebied aanwezig kunnen zijn. Dit vooronderzoek wordt gedaan aan de hand van bronnen als luchtfoto’s en archieven op gemeentelijk en provinciaal niveau. Als hieruit blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat er explosieven aanwezig zijn in de bodem, worden de risico’s in kaart gebracht en het gebied in kwestie zo veel mogelijk verkleind. Vervolgens wordt er gekeken naar de risico’s die de eventueel aanwezige explosieven met zich meebrengen en kunnen we besluiten om een PRA op te stellen. Ten slotte sporen we de explosieven op aan de hand van een projectgebonden opsporingsadvies (POA).

Advies over alle opsporingswerkzaamheden rondom Conventionele Explosieven

Wij adviseren u graag over alle aspecten van de opsporingswerkzaamheden omtrent conventionele explosieven, wat betreft haalbaarheid, financiën en risico’s. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om klussen van elk formaat tot een goed einde te brengen.

avg-explosieven-opsporing-opgravingen-kranen
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie