Explosieven Opsporing Nederland

Ontplofbare Oorlogsresten

AVG Explosieven Opsporing Nederland verzorgt het gehele traject dat leidt tot de verwijdering van mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten (CE); dit laatste verzorgt de EOD. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland nog een aanzienlijk aantal ontplofbare oorlogsresten (conventionele explosieven(CE) of niet-gesprongen explosieven (NGE) genoemd) in de (water)bodem aanwezig gebleven. Zoals munitie, vliegtuigbommen, granaten en landmijnen.

conventionele explosieven
avg-explosieven-opsporing-opgravingen-kranen
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten

Ontplofbare oorlogsresten zijn explosieven van professionele makelij, dus militaire bommen, munitie en raketten. AVG Explosieven Opsporing is een bedrijf dat onderzoek doet naar deze explosieven, ze opspoort en advies geeft. Met behulp van luchtfoto’s, landkaarten en andere historische archief worden de verdachte gebieden in kaart gebracht. Vervolgens kunnen we een projectgebonden risicoanalyse (PRA) van een bepaald gebied opstellen om het opsporingsgebied te verkleinen. Onze explosieven professionals creëren op deze manier voor elke klus een advies op maat.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

niet gesprongen explosieven

Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten

AVG biedt verschillende diensten aan ten aanzien van ontplofbare oorlogsresten. Onze deskundigen kijken eerst of er reden is om aan te nemen dat er explosieven in een gebied aanwezig kunnen zijn. Dit vooronderzoek wordt gedaan aan de hand van bronnen als luchtfoto’s en archieven op gemeentelijk en provinciaal niveau. Als hieruit blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat er explosieven aanwezig zijn in de bodem, worden de risico’s in kaart gebracht en het gebied in kwestie zo veel mogelijk verkleind. Vervolgens wordt er gekeken naar de risico’s die de eventueel aanwezige explosieven met zich meebrengen en kunnen we besluiten om een PRA op te stellen. Ten slotte sporen we de explosieven op aan de hand van een projectgebonden opsporingsadvies (POA).

Advies over alle opsporingswerkzaamheden rondom Ontplofbare Oorlogsresten

Wij adviseren u graag over alle aspecten van de opsporingswerkzaamheden omtrent ontplofbare oorlogsresten, wat betreft haalbaarheid, financiën en risico’s. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om klussen van elk formaat tot een goed einde te brengen.

avg-explosieven-opsporing-opgravingen-kranen
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie