Explosieven Opsporing Nederland

Explosievenonderzoek

De experts van AVG hebben ruime ervaring in de detectie van explosieven. AVG staat als WSCS-OCE-gecertificeerd bedrijf garant voor het vakkundig opsporen van conventionele explosieven in de (water)bodem op elke diepte. Wij zijn bevoegd om het gehele traject te verzorgen, van vooronderzoek tot risicoanalyse, detectie en de uiteindelijke benadering van de explosieven.

explosievenonderzoek
avg-explosieven-opsporing-advies-hulp
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Projectplan conform het WSCS-OCE

Het explosievenonderzoek begint met het opstellen van een projectplan conform het Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporing Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Alleen bedrijven die deze certificering mogen voeren, zijn bevoegd om explosievenonderzoek te doen. AVG Explosieven Opsporing heeft dit certificaat in huis, wat garant staat voor gedegen en veilig explosievenonderzoek. In het projectplan wordt nauwkeurig uiteengezet hoe het veiligstellen van de conventionele explosieven in zijn werk zal gaan en hoe de informatievoorziening en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen geregeld is. Tijdens de hieropvolgende detectiewerkzaamheden sporen onze experts de conventionele explosieven op. AVG Explosieven Opsporing heeft de specialisten en het materiaal in huis om zowel in de grond, in de waterbodem als op grote diepte conventionele explosieven op te sporen.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

Het onderzoeken van het aardoppervlak op explosieven

Onze deskundigen onderzoeken het aardoppervlak via handmatige detectie met behulp van metaaldetectors en magnetometers. Ook kunnen we een groter gebied digitaal onderzoeken op conventionele explosieven. Op grotere diepte gebruiken we een lange staaf met een sensor die registreert wat zich aan explosieven in de (water)bodem bevindt. Onder water maken we gebruik van goed uitgeruste duikers die het explosief op een veilige en verantwoorde manier benaderen. Per project kijken we wat de beste manier van detecteren is, zodat we altijd het juiste, hoogwaardige materieel inzetten. Na afloop van het onderzoek naar de conventionele explosieven stellen we een detectierapport op waarin staat op waar en hoe we de explosieven aan hebben getroffen en wat de beste manier van veiligstellen is.

Het opstellen van een proces-verbaal

Als de explosieven uiteindelijk gedetecteerd zijn, benaderen we ze uiterst zorgvuldig en graven we de grond centimeter voor centimeter af met gespecialiseerde apparatuur op de veilig afgeschermde werklocatie.  Als het explosief aan de oppervlakte is gekomen, worden de werkzaamheden overgedragen aan de EOD, die het explosief uitschakelt of tot ontploffing brengt. Alleen de EOD is hiertoe bevoegd. Na afloop van de benaderwerkzaamheden tekenen we een proces-verbaal op, waarin het gehele traject staat beschreven en de uitkomst van het onderzoek wordt geëvalueerd.

null
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie