Explosieven Opsporing Nederland

Bodemonderzoek

AVG Explosieven Opsporing Nederland is een vakbekwaam OCE-bedrijf dat het gehele traject van explosievenonderzoek verzorgt, van historisch vooronderzoek tot risicoanalyses, bodemonderzoek, detectie en benadering van conventionele explosieven. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland nog een aanzienlijk aantal conventionele explosieven (voorheen niet-gesprongen explosieven (NGE) genoemd) in de (water)bodem aanwezig gebleven.

bodemonderzoek conventionele explosieven
avg explosieven opsporing vooronderzoek kaart gebied
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Bodemonderzoek explosieven in risicogebied

Bodemonderzoek kan soms nodig zijn als u in risicogebied wilt gaan bouwen of andere ontginningswerkzaamheden wilt gaan ondernemen. Wellicht zijn er niet-gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem achtergebleven. Aan de hand van provinciale en gemeentelijke archieven en bronnen als luchtfoto’s achterhalen de experts van AVG OCE of er oorlogshandelingen plaats hebben gevonden in het gebied in kwestie. Als uit dit historisch vooronderzoek is gebleken dat er een kans bestaat dat er conventionele explosieven aanwezig zijn, wordt er een projectgebonden risicoanalyse (PRA) gemaakt. In deze PRA worden de risico’s die de mogelijk aanwezige conventionele explosieven vormen voor de veiligheid van personeel en omgeving en hoe ze het beste kunnen worden gedetecteerd en verwijderd. Ook worden de kosten geraamd en oplossingen voor mogelijke obstakels aangedragen. Op deze manier is van tevoren al duidelijk hoe alle aspecten van het bodemonderzoek zullen gaan verlopen en wat de oplossingen voor mogelijke problemen zullen zijn.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

Bodemonderzoek voor opsporing en detectie van explosieven

Het explosievenonderzoek begint met het opstellen van een projectplan conform het Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporing Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Alleen bedrijven die deze certificering mogen voeren, zijn bevoegd om explosievenonderzoek te doen. AVG OCE heeft dit certificaat in huis, wat garant staat voor gedegen en veilig explosievenonderzoek. In het projectplan wordt nauwkeurig uiteengezet hoe het veiligstellen van de conventionele explosieven in zijn werk zal gaan en hoe de informatievoorziening en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen geregeld is. Vanuit de conclusies uit de PRA stellen we het bodemonderzoek in. Tijdens de detectiewerkzaamheden sporen onze experts de conventionele explosieven op. AVG OCE heeft de specialisten en het materiaal in huis om zowel in de grond, in de waterbodem als op grote diepte conventionele explosieven op te sporen.

Deskundig bodemonderzoek

Onze deskundigen onderzoeken het aardoppervlak via handmatige detectie met behulp van metaaldetectors en magnetometers. Ook kunnen we een groter gebied digitaal onderzoeken op conventionele explosieven. Op grotere diepte gebruiken we een lange staaf met een sensor die registreert wat zich aan explosieven in de (water)bodem bevindt. Onder water maken we gebruik van goed uitgeruste duikers die het explosief op een veilige en verantwoorde manier benaderen. Per project kijken we wat de beste manier van detecteren is, zodat we altijd het juiste, hoogwaardige materieel inzetten. Na afloop van het onderzoek naar de conventionele explosieven stellen we een detectierapport op waarin staat op waar en hoe we de explosieven aan hebben getroffen en wat de beste manier van veiligstellen is.

avg explosieven opsporing vooronderzoek kaart gebied
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie