Explosieven Opsporing Nederland

Risicoanalyse Explosieven

AVG Explosieven Opsporing Nederland is een is een vakbekwaam OCE-bedrijf dat het gehele traject van explosievenonderzoek verzorgt, van historisch vooronderzoek tot risicoanalyses, bodemonderzoek, detectie en benadering van conventionele explosieven.

risicoanalyse explosieven
avg-explosieven-opsporing-afbakening-pra
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Projectgebonden Risicoanalyse

Voordat het feitelijke explosievenonderzoek uitgevoerd kan worden, stellen onze experts een zogenaamde projectgebonden risicoanalyse (PRA) op. Aan de hand van provinciale en gemeentelijke archieven en bronnen als luchtfoto’s achterhalen we eerst of er oorlogshandelingen plaats hebben gevonden in het gebied in kwestie. Als uit dit historisch vooronderzoek is gebleken dat er een kans bestaat dat er conventionele explosieven aanwezig zijn, wordt er een projectgebonden risicoanalyse (PRA) gemaakt. In deze PRA worden de risico’s die de mogelijk aanwezige conventionele explosieven vormen voor de veiligheid van personeel en omgeving en hoe ze het beste kunnen worden gedetecteerd en verwijderd. Ook worden de kosten geraamd en oplossingen voor mogelijke obstakels aangedragen. Op deze manier is van tevoren al duidelijk hoe alle aspecten van het bodemonderzoek zullen gaan verlopen en wat de oplossingen voor mogelijke problemen zullen zijn.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

Het risicogebied onderzoeken

Het feitelijke explosievenonderzoek voor uw bouwproject begint met het opstellen van een projectplan conform het Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporing Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Alleen bedrijven die deze certificering mogen voeren, zijn bevoegd om explosievenonderzoek te doen. AVG OCE heeft dit certificaat in huis, wat garant staat voor gedegen en veilig explosievenonderzoek. In het projectplan wordt nauwkeurig uiteengezet hoe het veiligstellen van de conventionele explosieven in zijn werk zal gaan en hoe de informatievoorziening en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen geregeld is. Vanuit de conclusies uit de PRA stellen we het bodemonderzoek in.

Gecertificeerde- en gekwalificeerde deskundigen

AVG Explosieven Opsporing Nederland is een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf. Het Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporing Conventionele Explosieven staat garant voor veilig en zorgvuldig explosievenonderzoek door goed opgeleide en ervaren experts. Alleen bedrijven die WSCS-OCE gecertificeerd zijn mogen explosievenonderzoek doen.

avg-explosieven-opsporing-afbakening-pra
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie