Projecten - Onderzoek naar bommen in Heijen

Onderzoek naar bommen in Heijen


Projecten Beschrijving

De gemeente Gennep heeft een bestemmingsplan voor het agrarische perceel dat ingeklemd ligt tussen de Kasteelstraat en de Hoofdstraat te Heijen. Het perceel wordt bouwrijp gemaakt voor de realisatie van nieuwbouwwoningen. Bouwen in een gebied waarvan vaststaat dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden vereist een bijzonder bodemonderzoek.

Heijen verdacht op explosieven

De geallieerde operatie Vertitable, om de Maas bij Gennep over te steken, ging op 8 februari 1945 van start. Het weer bleek de grootste tegenstander. Desondanks duurde het tot 12 februari 1945 voordat de Britten Gennep bevrijd hadden. Hierna kon de genie onmiddellijk beginnen met de aanleg van een brug over de Maas om zo de brug bij Grave te ontlasten. Tot 14 februari 1945 werd er bij Kasteel Heijen nog fel gevochten, totdat de Duitse soldaten zich uiteindelijk terugtrokken.

Bodemonderzoek naar explosieven

In opdracht van de gemeente Gennep heeft AVG Explosieven Opsporing Nederland een onderzoek uitgevoerd naar explosieven. Op het perceel is een oppervlaktedetectie uitgevoerd met magnetometers tot een maximaal meetbereik van 4,5 meter diep. Met deze detectie wordt digitaal in kaart gebracht of er zich verdachte objecten bevinden in de ondergrond. Een explosievenonderzoek brengt de nodige gevaren met zich mee. Vaak zijn de niet gesprongen explosieven erg onstabiel. Zo kunnen deze afgaan door trillingen, maar ook zelfs door erosie. Daarom werkt AVG met een team van deskundigen. Deze deskundigen kennen alle gevaren en risico’s als het gaat om munitie en explosieven.

Bodemonderzoek naar bommen in Heijen. Bodemdetectie naar explosieven door AVG Explosieven Opsporing Nederland. In opdracht van de Gemeente Gennep.

Klik op de bovenstaande foto en bekijk de film op het AVG YouTube kanaal.

Alle verstoringen, komende uit de detectie data, zijn één voor één benaderd en geïdentificeerd. De vondsten bestaan uit heel veel staartstukken en ontstekers van 3 inch en 4,2 inch mortiergranaten. De grootste vondst is een Brisantgranaat van 10,5 cm (Duits).

Het perceel in Heijen is inmiddels vrijgemaakt van verdachte objecten. Het bouwrijp maken en de geplande bouwwerkzaamheden kunnen nu zonder risico op explosieven worden uitgevoerd.

PROJECT LOCATIE:

Heijen, gemeente Gennep, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Gennep

JAAR:

2018