Projecten - AVG Explosieven Opsporing Nederland begeleidt bodemonderzoek op voormalige vliegbasis Soesterberg

AVG Explosieven Opsporing Nederland begeleidt bodemonderzoek op voormalige vliegbasis Soesterberg


Projecten Beschrijving

De gemeente Soest ontwikkelt tussen Soesterberg en Soest ‘Pleisterplaats Soesterberg’. De bodem aldaar is CE-verdacht, wat betekent dat er nog conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond aanwezig kunnen zijn. Bodemonderzoekers van PJ Milieu en Tjaden Advies zijn begeleid door een OCE-deskundige van AVG Explosieven Opsporing Nederland. Per slot van rekening wil niemand een grondboring uitvoeren op een plaats waar mogelijk nog een explosief in de bodem ligt!

Pleisterplaats Soesterberg is gelegen op de oude vliegbasis Soesterberg. In dit gebied wil de gemeente Soest natuur, spelen, recreëren, militaire cultuurgeschiedenis en horeca samen laten komen. Tevens wordt een fietspad aangelegd over de voormalige vliegbasis. Toen de vliegbasis nog in gebruik was, was het terrein niet toegankelijk. Fietsers moesten daardoor flink omrijden via de provinciale wegen. Het nieuwe fietspad maakt de fietsroute tussen Soesterberg en Soest ruim een kilometer korter. Mooie ontwikkelingen, maar het gebied is wel CE-verdacht.

Begeleiding bodemonderzoek Pleisterplaats en fietsverbinding

Met een verkennend bodemonderzoek wordt de algemene kwaliteit van de bovengrond, de ondergrond en het grondwater onderzocht. In sommige gevallen is een (verkennend) bodemonderzoek verplicht (bouwvergunning of start van een bedrijf), in andere gevallen kan het wenselijk zijn om te weten wat de milieukundige kwaliteit van de grond en het grondwater is (aankoop perceel).

Bij bodemonderzoeken in CE-verdachte gebieden bestaat de kans dat men door het roeren van de grond in aanraking komt met een explosief. Door beweging, verschuiving of direct contact van het explosief kan de ontsteker van het explosief in werking komen wat kan leiden tot een ongecontroleerde explosie.

Regelmatig wordt AVG Explosieven Opsporing Nederland gevraagd voor het begeleiden van bodemonderzoeken waarbij geborgd wordt dat geen grondboringen en/of sonderingen worden geplaatst waar mogelijk een CE in de bodem ligt.

Een dergelijke begeleiding wordt in vele gevallen uitgevoerd middels een oppervlaktedetectie met een magnetometer tot een maximaal meetbereik van 4,5 m –mv. Met deze detectieapparatuur wordt een negatief meting uitgevoerd op de locatie waar het bodemonderzoek moet plaatsvinden. D.w.z. dat er middels een detectie wordt gecontroleerd of er zich geen verdacht object in de ondergrond bevindt. Indien een verdacht object wordt gedetecteerd op, een door de opdrachtgever, aangewezen locatie wordt in de nabije omgeving een andere ‘schone’ locatie gezocht zodat het bodemonderzoek veilig kan plaatsvinden.

PROJECT LOCATIE:

Soesterberg, gemeente Soest, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Soest

JAAR:

2018