Projecten - Bodemsanering schakelstation Enexis; ernstige vervuiling met cyanide

Bodemsanering schakelstation Enexis; ernstige vervuiling met cyanide


Projecten Beschrijving

Enexis bezit in Gennep een 150kv hoogspanningsstation. Het terrein is sterk vervuild met de giftige stof cyanide (blauwzuur) waardoor bodemsanering nodig is. De oorzaak is ongewis. Mogelijk komt het door lekkende wagons uit de tijd dat er nog een stoomtrein van Boxtel naar het Duitse Wesel reed en daar rangeerde, of de vervuiling resulteert uit de twee wereldoorlog toen er loopgraven lagen en er heftig gevochten werd, of het gebied is in het verre verleden ooit opgehoogd met grond waarvan men niet wist dat die met cyanide verontreinigd was. Van grondonderzoek of verontreiniging had men in die tijd nog nooit gehoord.

Risico’s en veiligheid

Enexis wil in de toekomst veilig nieuwe kabels in de grond kunnen leggen, zonder gezondheidsrisico’s, en gaf AVG Infra opdracht voor de omvangrijke bodemsanering. Het verkennende bodemonderzoek werd verricht door ingenieurs van de Antea Group, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Dit onderzoek is niet alleen belangrijk om het gebied en de mate van verontreiniging in kaart te brengen. Het onderzoek geeft bovendien informatie over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de medewerkers van AVG tijdens de werkzaamheden. Er zijn grondboringen gedaan om de diepte en mate van verontreiniging te achterhalen en de vrijkomende lucht is onderzocht om te achterhalen of er mogelijk schadelijke gassen vrijkomen.

Naast de bodemverontreiniging is ook het werken onder hoogspanningskabels niet zonder risico. AVG heeft daarom zeer strenge en strikte maatregelen getroffen die mede opdragen zijn door Enexis. Zo moet bijvoorbeeld al het materieel geaard zijn en mag er maar beperkt in de hoogte worden gewerkt, dit wordt gewaarborgd door het materieel uit te rusten met een hoogte begrenzer, metalen voorwerpen zijn uit den boze.

Veilige werkwijze

Bodemsanering is een belangrijke kernactiviteit van AVG Infra. AVG bezit het certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7001, een garantie voor onze opdrachtgevers dat saneringswerkzaamheden volgens de meest recente en landelijk erkende kwaliteitsrichtlijnen worden uitgevoerd.

De vakmensen van AVG Infra en ingenieurs van de Antea Group werken bij dit project intensief samen. De grondkeuringen zijn in handen van Antea, de overige werkzaamheden organiseert AVG. Met eigen AVG inzet of in samenwerking met betrouwbare partners uit het grote samenwerkingsnetwerk van AVG. Door het totaalpakket aan diensten, van AVG Infra in combinatie met andere AVG divisies zoals Transport, Bouwstoffen en Explosieven Opsporing, kan AVG snel en flexibel opereren. Zo levert AVG Transport bijvoorbeeld het materieel met de machinisten en chauffeurs en AVG Bouwstoffen het zand. 

Na de vondst van een conventioneel explosief (CE) uit de tweede wereldoorlog, moet er bovendien conform OCE condities ontgraven worden. AVG Infra werkt daarbij nauw samen met de specialisten van AVG Explosieven Opsporing Nederland.

Elke dag worden door AVG Infra vakken van 1,5 meter diep afgegraven. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar Jansen in Son. Dit bedrijf kan de grond thermisch reinigen. Het lege vak wordt door de ingenieurs van Antea gekeurd. Is alle verontreiniging verdwenen, dan kan AVG het vak weer vullen. Elk ontgraven vak moet dezelfde dag weer aangevuld zijn met schoon zand. Dit laatste is nodig omdat de fundatie van de masten van de isolatoren op het terrein stevig in de grond moeten blijven staan.

Met alle AVG divisies kan AVG snel schakelen en wordt er gewerkt met vakmensen die de AVG richtlijnen en protocollen kennen. Opdrachtgevers als Enexis ervaren de totaaloplossing van AVG en het feit dat ze maar één aanspreekpunt hebben als een enorm pluspunt.

Meer weten? Neem contact op met AVG Infra.

PROJECT LOCATIE:

Gennep, Nederland

UITVOERING:

AVG Infra Nederland

OPDRACHTGEVER:

Enexis

JAAR:

2018