Projecten - Explosieven detectie in watergangen De Bruuk

Explosieven detectie in watergangen De Bruuk


Projecten Beschrijving

AVG Explosieven Opsporing Nederland is eind oktober 2018 in opdracht van de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer begonnen met het detecteren/afzoeken van de watergangen in het natuurgebied De Bruuk bij Groesbeek. De watergangen worden in de toekomst verbreed ten behoeve van de doorstroming en geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat kwelwater niet wegvloeit via de diep ingesneden watergangen, maar behouden blijft voor de waardevolle natuur in De Bruuk. Als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden diverse maatregelen uitgevoerd in het natuurgebied.

Met De Bruuk heeft Groesbeek een zeer waardevol natuurgebied van ca. 100 ha binnen haar grenzen. Het ligt in de bekken van Groesbeek aan de rand van het Reichswald. Dit gebied werd als eerste graslandreservaat in 1940 door de Nederlandse Staat aangekocht en is een van de oudste en belangrijkste natuurreservaten van ons land. De Bruuk is een moerasgebied dat wordt gevoed door kwelwater uit de omliggende heuvels. Het bestaat voor een deel uit blauwgrasland en is daarom beschermd als Natura 2000-gebied.

Zwaar gevochten
Dat hier explosieven onderzoek uitgevoerd moest worden is niet heel gek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er in dit gebied zwaar gevochten. Onder andere in de nacht van 1 op 2 oktober 1944. Toen moest iedereen zo spoedig mogelijk geëvacueerd worden in verband met de te verwachten grote aanval van de Duitsers op Groesbeek. De Duitsers lanceerden op die memorabele nacht één van de grootste aanvallen in dit gebied. Het lag in de bedoeling om zo te proberen een uitvalbasis te creëren naar de Waalbrug in Nijmegen, maar gelukkig voor Groesbeek hielden de Amerikanen, zij het met heel veel moeite, stand. De Duitsers werden met zeer grote verliezen teruggeslagen.

Non-realtime detecteren
Inmiddels is er een opsporingsgebied non-realtime gedetecteerd van ca. 60.600 m2 met het nieuwste 12 sonde systeem van Vallon.
Na detectie is de detectiedata geïnterpreteerd op verdachte objecten om deze vervolgens te benaderen. De vondsten van AVG Explosieven Opsporing Nederland variëren van een 25 ponder granaat tot restanten van mortiergranaten. Wanneer het opsporingsgebied is gevrijwaard van munitie en/of explosieven krijgt de watergang een geheel nieuwe loop door de huidige weilanden en akkers.

PROJECT LOCATIE:

Groesbeek, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer

JAAR:

2018