Sloop, grondsanering en bouwrijp maken locatie in Katwijk


Projecten Beschrijving

In opdracht van Nabuurs transport en logistiek uit Haps is AVG Wegenbouw begin van het jaar in Katwijk gestart met de sloop van een bedrijfshal en het saneren van de bodem van deze hal. Later dit jaar zal AVG Wegenbouw het terrein bouwrijp maken voor de bouw van een nieuw distributiecentrum.

Dit project illustreert weer mooi de veelzijdigheid van AVG waarmee opdrachtgevers totaal ontzorgt kunnen worden. Nabuurs werkt al vele jaren graag samen met AVG en onderstreept dit.

Sloopwerkzaamheden
Op de locatie was eerder een machinebedrijf actief. De bedrijfshal had een oppervlakte van 3000 m2, het kantoor met twee verdiepingen had een oppervlakte van 600 m2. De bedrijfshal bestond voornamelijk uit een stalen frame met geïsoleerde dak- en wandplaten. Ook de betonnen fundering moest gesloopt en afgevoerd worden. Verder zaten in de hal een drietal betonplaten van 20*5 meter en ongeveer 80 cm dik waarop vroeger de ijzersnijmachines stonden.

Enkele kengetallen betreff ende de sloop:
• 160.000 kg staal
• 900 betonplaten
• 2000 ton betonpuin
• 18 ton BSA afval
• 110 ton dakleer

AVG Recycling en AVG Transport werden door AVG Wegenbouw in de arm genomen om zorg te dragen voor de afvoer van de sloopmaterialen en het verwerken van de afvalstromen. Zo worden bij AVG Recycling in Heijen bijvoorbeeld het betonpuin en de betonplaten middels een enorme brekerinstallatie tot nieuwe grondstoffen omgezet.


Bodemsanering

Nadat de sloop gereed was kreeg AVG ook de opdracht van Nabuurs om de grond- en grondwatervervuiling te verwijderen. Bodemsanering is een specialisatie van de AVG divisie Infra. De vervuiling is veroorzaakt door de machinefabriek die oorspronkelijk op de locatie zat. In deze machinefabriek sneden ze ijzer dat werd gekoeld met olie. Deze olie is in de loop van de jaren in de grond terecht gekomen. De olie wordt ook wel snijolie genoemd, wel bekend bij de mensen die ijzer bewerken.

De verontreiniging zat op een oppervlakte van ongeveer 220 m3 tot wel 4,5 meter diep. De moeilijkheid van deze sanering was dat het grondwater ongeveer twee meter verlaagd moest worden en dat deze ook vervuild was en zodoende ook volledig gezuiverd moest worden. Dit gebeurde met een mobiele grondwaterzuiveringsinstallatie die speciaal voor deze sanering opgebouwd werd. Deze zuiveringsinstallatie werd door AVG Wegenbouw gehuurd bij het bedrijf Waterslag. Dit bedrijf is gespecialiseerd in waterzuiveringsproblematiek en zorgde ook voor de levering en plaatsing van de installatie. De grondwaterzuiveringsinstallatie was zo ingericht dat het vervuilde water weer schoon uit de installatie kwam en 150 meter verder in het oppervlakte water geloosd kon worden.

De installatie was uitgerust met een voorraadbak 40 m3, bezinkbak 40 m3, een grind/zand filter 2x 10 m3 (witte silo) en een actief koolfilter 2 x 10 m3 (groene silo).

Voor het onttrekken van het grondwater koos AVG Wegenbouw voor het aanbrengen van horizontale drains op een diepte van vijf meter. Voor het aanbrengen van deze drains werd het gespecialiseerde bedrijf Raaijmakers en Zn. Bronbemaling uit Volkel door AVG ingezet. Een bedrijf met veel expertise op dit gebied.

De gehele zuiveringsinstallatie en de pompen om het grondwater te onttrekken werden elektrisch aangedreven, dus overbodige uitstoot van co2 zoals normaal bij dieselpompen en aggregaten, werd voorkomen.

Per uur werd er gedurende zeven dagen ongeveer 100 m3 grondwater onttrokken en gezuiverd, dit is 2400 m3 per dag en 16.800 m3 in totaal.

Nadat al het water was onttrokken werd de vervuilde grond door AVG ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker gespecialiseerd in het reinigen van zand/grond met een olie vervuiling.

Er is ongeveer 2000 ton vervuild zand afgegraven en afgevoerd naar de erkende verwerker.


Grondwerk, bouwrijp maken locatie

Na de saneringswerkzaamheden werd de complete saneringsput door AVG Wegenbouw weer aangevuld en verdicht met schoon en gecertificeerd zand, hiervoor werd ook weer 2000 ton schoon zand aangeleverd door AVG Bouwstoffen. AVG Transport zorgde voor het vervoer van de zand.


Vervolg

Zodra de sanering helemaal is afgerond gaat opdrachtgever Nabuurs op de locatie een nieuw distributiecentrum bouwen van ongeveer 10.000 m2. Ook voor het grond-, straat- en rioleringswerk voor dit distributiecentrum is AVG Wegenbouw geselecteerd om dit uit te voeren.

Meer informatie AVG Wegenbouw? Neem contact met ons op.

 

PROJECT LOCATIE

Katwijk, gemeente Cuijk

OPDRACHTGEVER

Nabuurs transport en logistiek

UITVOERING

AVG Wegenbouw, AVG Bouwstoffen, AVG Transport

JAAR

2020