AVG Explosieven Opsporing Nederland verwacht veel munitie te vinden in Groesbeek


Projecten Beschrijving

Nadat in 2018 reeds een deel van natuurgebied De Bruuk in Groesbeek door AVG Explosieven Opsporing werd onderzocht op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, mochten de OCE deskundigen in opdracht van de gemeente Berg en Dal opnieuw aan de slag in Groesbeek.

Aanleiding voor de opdracht is de aanleg van een nieuwe watergang in het buitengebied van Groesbeek, gelegen tussen de bestaande watergang van de Oostelijke Leigraaf van ongeveer 760 meter en een zone halverwege deze watergang en de parallel ten zuidoosten daarvan gelegen Hogewaldseweg. De watergang direct langs het natuurgebied De Bruuk wordt gedempt met materiaal dat afkomstig is van de naastgelegen kade. Er wordt een nieuwe watergang gegraven ten zuidoosten van de bestaande watergang. Ten noordwesten van de nieuwe watergang komt een vijf meter breed onderhoudspad. De zone tussen de oude watergang en de nieuwe watergang wordt verlaagd. De mate van afgraving varieert per deel.

De watergangen bij het natuurgebied De Bruuk worden aangepakt ten behoeve van de doorstroming en geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat kwelwater niet wegvloeit via de diep ingesneden watergangen, maar behouden blijft voor de waardevolle natuur in De Bruuk. Als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden diverse maatregelen uitgevoerd in het natuurgebied.

Historie
Op het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek is tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Om een indruk te geven van de oorlogshandelingen is door AVG Explosieven Opsporing Nederland een samenvatting gemaakt uit diverse publicaties en een algemeen historisch overzicht samengesteld.

Aan de hand van vooronderzoek kunnen de OCE-deskundigen van AVG bepalen waar explosieven verwacht kunnen worden. Dat er veel munitie verwacht kan worden staat vast, het vooronderzoek en de eerder gevonden hoeveelheden geven hier alle aanleiding toe.

Het spreekt voor zich dat deze explosieven eerst verwijderd moeten worden om veilig met de afgravingen te kunnen starten.

Explosieven detecteren

In de vervolgfase waarmee AVG Explosieven Opsporing Nederland in april 2020 is gestart, is de bodem met de 12 kanaals multisonde systeem gedetecteerd (zie foto) en zijn de verdachte objecten vastgelegd bij de interpretatie van de meetdata. De verdachte objecten die binnen 50 á 60 cm van het maaiveld liggen worden met de schep benaderd en de dieper gelegen objecten worden vrijgegraven door middel van een beveiligde graafmachine.

Aangezien nabij wegen en watergangen geen vlak dekkende oppervlaktedetectie kan plaatsvinden, zal in de benaderingsfase een ‘real time’ puntbenadering langs de watergangen en wegen uitgevoerd worden.

Het plangebied
Met De Bruuk heeft Groesbeek een zeer waardevol natuurgebied van ongeveer 100 hectare binnen haar grenzen. Het ligt in de bekken van Groesbeek aan de rand van het Reichswald. Dit gebied werd als eerste graslandreservaat in 1940 door de Nederlandse Staat aangekocht en is een van de oudste en belangrijkste natuurreservaten van ons land.

De Bruuk is een door kwelwater gevoed moerasgebied in het bekken van Groesbeek, gelegen nabij het buurtschap Bredeweg, ten oosten van Nijmegen. Het is een van de beste voorbeelden van het zogenaamde maden- of medenlandschap in ons land, dat wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van natte hooilanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Het grootste deel van de hooilanden bestaat uit Veldrusschraalland, een klein gedeelte wordt ingenomen door Blauwgrasland.

Aangetroffen munitie artikelen
Tot nu toe zijn door AVG Explosieven Opsporing onder andere al de volgende explosieven aangetroffen in het gebied:
• 1×40 mm brisantgranaat
• 2×3.7 Inch brisantgranaat
• 4×25 pdr brisantgranaat
• 1×4.2 inch brisantgranaat van mortier
• 2x steelhandgranaat 39
• 1x handgranaat 36M (Mills)
• 1×3 inch brisantgranaat van mortier
• 24×25 pdr rookgranaat leeg
• 106x restant staartstuk van 4.2inch granaat van mortier
• 75x restant staartstuk van 3inch granaat van mortier
• 94x restant schokbuis ontsteker no.151/161 -no.152/162
• 2x restant raketmotor van 3inch land mattress

 

Meer weten over AVG Explosieven Opsporing Nederland? Neem contact met ons op.

 

PROJECT LOCATIE

Groesbeek, gemeente Berg en Dal

OPDRACHTGEVER

Gemeente Berg en Dal

UITVOERING

AVG Explosieven Opsporing Nederland

JAAR

2020