Projecten - Project ViA15 vrijwaren van conventionele explosieven

Project ViA15 vrijwaren van conventionele explosieven


Projecten Beschrijving

In samenwerking met ADC/Archol archeologie is door Rijkswaterstaat en LievenseCso opdracht verleend aan AVG Explosieven Opsporing Nederland om niet gesprongen explosieven op te sporen in het project ViA15. De A15 wordt in de toekomst doorgetrokken vanaf knooppunt Ressen bij Bemmel naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Het tracé kruist een groot gebied in de gemeente Lingewaard en aan de andere zijde van het Pannerdensch Kanaal in de gemeenten Duiven en Zevenaar, dat bekend staat als ‘verdacht’ gebied voor nog in de grond aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Zo’n gebied noemen we ‘CE-verdacht’.

Archeologen hebben toestemming gekregen het gebied te onderzoeken. Voordat dit archeologisch onderzoek plaats vindt, brengt AVG middels een oppervlaktedetectie eerst in beeld waar binnen het projectgebied conventionele explosieven (CE) aanwezig kunnen zijn. Tevens kunnen in de bodem restanten van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Dergelijke restanten en CE kunnen tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden voor onveilige situaties zorgen. Het detectieonderzoek wordt lopend uitgevoerd door middel van een detectie met een multi-sensor 4 magnetometersondes of rijdend met een tractor voorzien van multi-sensor 12 magnetometersondes. Na de digitale detectie worden de ingemeten velden geïnterpreteerd door de op het project aanwezige senior OCE-deskundige die vaststelt welke verstoringen verdacht zijn op CE. Na deze analyse wordt overgegaan op het benaderen van de verdachte objecten door OCE teams.

Inmiddels zijn bij deze uitgebreide zoekactie al diverse soorten CE aangetroffen door onze AVG OCE-deskundigen. Na het benaderen worden de onderzochte gebieden gevrijwaard van CE, zodat archeologen hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Momenteel is er een pauze ingelast en zijn de werkzaamheden t/m april even stil gelegd door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen periode. Door de regen zijn diverse velden binnen het projectgebied onbegaanbaar geworden. Wij hopen na de natte periode onze werkzaamheden in april te kunnen vervolgen en het projectgebied geheel te vrijwaren op CE met als doel dat vervolgwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

PROJECT LOCATIE:

Lingewaard, Duiven en Zevenaar, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

Rijkswaterstaat en LievenseCso

JAAR:

2018