Maatregelen wateroverlast De Vang in Beers


Projecten Beschrijving

Voor de gemeente Land van Cuijk, waar het dorp Beers deel van uitmaakt, heeft AVG Wegenbouw in augustus de opdracht gekregen om in oktober aan de slag te gaan met weer een rioolreconstructie.

De naam van het project zegt het al ‘wateroverlast’. In de straat De Vang in Beers kon de gemeente, indien het regenwater ook zou worden afgekoppeld, al het water niet meer kwijt. De wens was om zowel het regenwater dat op straat valt als ook het regenwater dat op particulier terrein valt, duurzaam af te voeren. Hiervoor moest de afvoercapaciteit van het rioolstelsel omhoog.

De gemeente bedacht een plan om de rioolcapaciteit uit te breiden en gaf AVG Wegenbouw opdracht het project uit te voeren.

In de gehele straat is een hemelwaterriool aangebracht door middel van betonbuizen van ø 600 en ø 400 mm. Dit regenwater komt uiteindelijk terecht in een sloot aan de rand van het dorp.

Ook is het oude betonnen vuilwaterriool vervangen door een PVC buis van ø 400 en ø 200 mm.

Het project is compleet uitgevoerd met bronnering. Het grondwater stond te hoog om de riolering aan te brengen.

Het werk bestond uit:
• verwijderen oude bestrating;
• verwijderen oude fundering;
• ontgraven ten behoeve van aanleg riool;
• het toepassen van grondverbetering onder de rijbaan;
• aanbrengen van fundering van menggranulaat;
• aanbrengen van straatwerk in voetpad, parkeerplaatsen en rijbaan.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Beers, Nederland

OPDRACHTGEVER

Gemeente Land van Cuijk

UITVOERING

AVG Infra

JAAR

2022