AVG Wegenbouw aan de slag met de reconstructie van de Bontse- en Beversestraat in Cuijk


Projecten Beschrijving

Voordat AVG Wegenbouw de reconstructie van de Bontse- en Beversestraat in Cuijk gegund kreeg, ging er een intensieve calculatie periode aan vooraf. In die tijd was het voor ons van belang om naast het calculeren van een goede prijs, ook met een aantal andere factoren zoals bereikbaarheid, omgevingsmanagement, duurzaamheid en sociaal ondernemen rekening te houden. De opdrachtgever, in dit geval de gemeente Land van Cuijk, had een aantal vragen over deze factoren geformuleerd, waar vooraf al over nagedacht moest worden en ook over de controle daarvan.

Om de vragen van de gemeente Land van Cuijk zo goed mogelijk te beantwoorden had AVG Wegenbouw in het plan van aanpak een stakeholderanalyse gemaakt. In deze analyse was een goed beeld verkregen van de omgeving met aanliggende bedrijven en woningen. Dankzij de uitgebreide analyse konden we een fasering maken, waaruit de planning volgde met een duidelijk overzicht omtrent de bereikbaarheid en eventuele omleidingen.

Externe omgevingsmanager aangesteld
Eén van de vragen waarop de gemeente graag een antwoord zag, was de communicatie rondom klachten en hoe daarmee om zou worden gegaan. Om dit zo professioneel mogelijk op te pakken, heeft AVG Wegenbouw een externe omgevingsmanager aangesteld om de communicatie met alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Plan AVG Wegenbouw als beste beoordeeld
Uiteindelijk had de gemeente Land van Cuijk de inschrijving en het plan van AVG Wegenbouw als beste beoordeeld en mocht ons team in de tweede week van januari starten met de uitvoering van het project, waar we momenteel nog steeds werkzaam zijn.

Werkzaamheden Bontse- en Beversestraat
Aan het begin van het project hebben onze wegenbouw specialisten over een lengte van 700 meter een infiltrerend betonnen hemelwaterriool van ø 400 mm, ø 600 mm en ø 800 mm aangelegd. Al snel kwamen ze erachter dat de bestaande ondergrond ook vervangen moest worden, aangezien dit zand niet voldoende draagkrachtig was om de nieuwe constructie op aan te brengen. Over de nieuwe ondergrond zal een funderingslaag van ca. 1.000 ton menggranulaat gerealiseerd worden. Deze menggranulaat is afkomstig van AVG Recycling. Naast het feit dat de hele weg voorzien wordt van zwart asfalt met rode fietsstroken, zal AVG Wegenbouw ook de trottoirs volledig vernieuwen en een grote betonnen bushalte creëren.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Cuijk, Nederland

OPDRACHTGEVER

Gemeente Land van Cuijk

UITVOERING

AVG Infra

JAAR

2022