AVG Wegenbouw aangesteld voor herinrichting Schuttersplein en Schoolstraat in Milsbeek


Projecten Beschrijving

Het Schuttersplein (ook wel Oostblokplein/kermisterrein genoemd) is volgens GennepNews al jaren een doorn in het oog voor de inwoners van Milsbeek. Zo zouden er in 2011 al plannen zijn geweest voor het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan, maar kon dat niet doorgaan in verband met te weinig bestedingsruimte. Inmiddels is er door de gemeente Gennep genoeg budget vrijgemaakt en kreeg AVG Wegenbouw de opdracht de werkzaamheden op het Schuttersplein en de Schoolstraat uit te voeren.

Start werkzaamheden

Halverwege oktober zijn de werkzaamheden in Milsbeek van start gegaan. Allereerst focust AVG Wegenbouw zich op het verwijderen van het teerhoudend asfalt. Zodra het asfalt afgevoerd is, kan AVG Explosieven Opsporing de Schoolstraat onderzoeken op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Wanneer het gebied veilig en vrij van verdachte objecten is verklaard, kan AVG Wegenbouw verder met de aanleg van een nieuw vuilwaterriool en een infiltratieriool dat ongeveer 2,50 meter diep komt te liggen.

Afkoppelen regenwater

AVG Wegenbouw neemt met iedere bewoner contact op om te kijken of ze bereid zijn om hun regenwater af te koppelen. Op deze manier komt het regenwater niet langer meer via het vuilwaterriool bij de zuivering terecht. Daardoor hoeft het regenwater niet gereinigd te worden bij de waterzuivering, maar kan het gewoon bezinken in het infiltratieriool. Uiteraard wordt er door AVG Wegenbouw met de bewoners nagedacht over hoe het afkoppelen het beste aangepakt kan worden. Ook zal de afwatering van de basisschool afgekoppeld worden en geïnfiltreerd in de grond. Dit wordt gedaan door middel van infiltratiebuizen en een overloop naar een wadi (= een bufferings- en infiltratievoorziening) die speciaal wordt aangelegd voor de school.

Zodra de riolering in de grond zit, zal AVG Wegenbouw verder gaan met de inrichting van de Schoolstraat. De gemeente heeft daarin al keuzes gemaakt betreffende de bestrating en de beplanting.

Schuttersplein volledig op de schop

Naast de Schoolstraat, zal ook het Schuttersplein flink onder handen worden genomen. De volledige bestrating zal worden verwijderd en ook hier zal een infiltratieriool worden aangebracht. Vervolgens wordt het plein opnieuw ingericht, zoals de gemeente al eerder met de bewoners van Milsbeek heeft besproken. Het plein krijgt een nieuwe frisse uitstraling dankzij het gebruik van gebakken bestratingsmateriaal in combinatie met betonbanden.

Kortom, voor AVG Wegenbouw een erg interessant en uitdagend project dat naar verwachting eind februari 2021 zal worden afgerond.


Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Schuttersplein en Schoolstraat, Milsbeek

OPDRACHTGEVER

Gemeente Gennep

UITVOERING

AVG Wegenbouw & AVG Explosieven Opsporing NL

JAAR

2020