Projecten - Herinrichting Heerstraat/Hertrakseweg Cuijk

Herinrichting Heerstraat/Hertrakseweg Cuijk


Projecten Beschrijving

AVG Infra realiseert de herinrichting Heerstraat/Hertrakseweg te Cuijk

24-10-2017 – De gemeente Cuijk gaat ter plaatse van de kruising Heerstraat/Hertrakseweg de verkeerssituatie wijzigen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het betreffende kruispunt wordt veelvuldig gebruikt door overstekende fietsers. De Heerstraat is een weg met een hoge verkeersintensiteit en kent een maximum snelheid van 80 km/uur. Deze herinrichting betekent dat de huidige betonnen weg deels wordt verbreed en verlegd, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor vluchtheuvels in het midden van de weg. Hiermee wordt het oversteken voor fietsers vergemakkelijkt en veiliger. Deze betonnen verkeersgeleiders maken het  mogelijk om de weg in twee keer over te steken.

Het projectgebied bestaat uit een strook van circa 200 meter op de Heerstraat, de verbindingsweg tussen Cuijk en de dorpskern Oeffelt. Daarnaast is het, vanwege verkeerstechnische redenen, noodzakelijk dat ook de beide wegen die de Heerstraat doorkruisen en de aangelegen asfalt fietspaden, deels worden heringericht.

Bij de opdrachtgever ligt de wens om het werk veilig en met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving en aangelegen bedrijven te realiseren. Waarbij de Heerstraat niet mag worden afgesloten, er dient te allen tijde een rijstrook beschikbaar te zijn voor het doorgaande verkeer. AVG infra heeft de uitvoeringswijze, de verkeersmaatregelen en het aanbrengen van de betonverharding geoptimaliseerd waardoor er een grote tijd en kostenbesparing gerealiseerd kon worden. Mede hierdoor is AVG infra eerder klaar met de werkzaamheden en profiteert AVG van de bonusregeling op tijdwinst die de gemeente Cuijk in het contract heeft opgenomen.

Link naar artikel: Slimme aanpak bij herinrichting wegen kan gemeenten veel tijd en kosten besparen. 

PROJECT LOCATIE:

Cuijk, Nederland

UITVOERING:

AVG Infra

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Cuijk

JAAR:

2017