Projecten - Explosievenonderzoek Windpark Wieringermeer

Explosievenonderzoek Windpark Wieringermeer


Projecten Beschrijving

In opdracht van de Nuon wordt door AVG Explosieven Opsporing Nederland een explosievenonderzoek uitgevoerd in de kop van Noord-Holland. Het onderzoek vindt plaats ten behoeve van de aanleg van het ‘Windpark Wieringermeer’.

Alle turbines in het gebied worden opgeschaald en komen terecht in nette lijnopstellingen. Dat geldt zowel voor de huidige lijnen (tochten) van Nuon als voor de verspreid staande solitaire windmolens. Door deze herstructurering wordt de uitstraling van het landschap verbeterd.

Een deel van deze turbineopstellingen bevinden zich in explosieven verdacht gebied en moeten worden onderzocht alvorens op veilige wijze grondroerende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

AVG zal de op explosieven verdachte locaties onderzoeken middels oppervlaktedetectie en dieptedetectie. Indien verdachte objecten worden gedetecteerd zal door deskundigen een nader onderzoek plaatsvinden waarbij eventuele aangetroffen explosieven worden veiliggesteld. Na het onderzoek van AVG zal het gebied worden vrijgegeven op explosieven en kan de opdrachtgever starten met de bouwwerkzaamheden.

PROJECT LOCATIE:

Wieringermeer, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

Nuon

JAAR:

2017