Projecten - Opgraving bommen Tweede Wereldoorlog

Opgraving bommen Tweede Wereldoorlog


Projecten Beschrijving

In het Noarderleech bij Hallum zijn twaalf bommen uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Het gaat om oefenbommen van beton.

De opgravingen in het gebied van It Fryske Gea zijn verricht door AVG Explosieven Opsporing Nederland. It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hec-tare, waaronder het Noarderleech. De bommen moesten door AVG worden verwijderd omdat er een slenk voor afwatering van het nieuwe gemaal op Fiifhuzen (Fries voor Vijfhuizen) wordt gegraven. In het Noarderleech komt zo een unieke zoet-zout overgang van het zoete binnendijkse land naar de zoute Waddenzee.

De aangetroffen bommen en onderdelen zijn onderzocht door de EOD en vernietigd. Een van de betonbommen die gevonden is, wordt behouden en mogelijk tentoongesteld in het Kweldercentrum Noarderleech van It Fryske Gea. Echter, tijdens de vernietiging door de EOD werden plots nog 2 bommen vermist. De locatie van deze 2 bommen kon niet meer worden achterhaald en blijft tot op heden een mysterie.

PROJECT LOCATIE:

Noarderleech Hallum, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

It Fryske Gea

JAAR:

2017