AVG divisies druk bezig met de herinrichting van de N271 bij Gennep


Projecten Beschrijving

Sinds februari 2016 is er een speciale rijstrook, door Limburg de ‘doelgroepenstrook’ genoemd, gecreëerd tussen Gennep en Heijen. De strook werd gescheiden door metalen barrières (later werden dit kleine betonnen blokjes) tussen de rijbanen, waardoor het landbouwverkeer werd afgezonderd van het overige verkeer. De aanleiding voor deze doelgroepenstrook was een fataal ongeval in 2015, waarbij een automobilist hard achterop een langzaam rijdende tractor inreed. Na een lange tijd monitoren van het verkeer in deze situatie is gebleken dat veel automobilisten zich onveilig voelen. Genoeg aanleiding voor wegbeheerder Provincie Limburg en gemeente Gennep om over te gaan op een definitieve herinrichting.

Heijmans aangesteld als aannemer

De N271 is een belangrijke verkeersader voor regionaal verkeer in de gemeente Gennep, de omliggende kernen en de negen bedrijventerreinen. Daarnaast rijden er in de zomer- en herfstperiode behoorlijk veel landbouwvoertuigen over de weg. Aan Heijmans als hoofdaannemer de opdracht om de herinrichting uit te voeren met minimale hinder voor de leefomgeving qua bereikbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming.

Nieuwe situatie N271

In de nieuwe situatie wordt de tweebaansweg behouden, maar mag er op beide banen 80 km/u worden gereden. De speciale rijstrook voor langzaam verkeer verdwijnt dus. Voor het verhogen van de verkeersveiligheid worden er snelheiddetectiesystemen geplaatst. Dankzij deze systemen worden automobilisten door middel van interactieve borden geattendeerd op langzaam rijdende tractoren of optrekkende vrachtwagens. Daarnaast zullen de toe- en afritten van de N264 en de Brabantweg ook worden aangepast.

AVG helpt bij verwijderen 35.000 ton asfalt

Om tot de nieuwe situatie te komen moet de huidige situatie flink worden aangepast. Heijmans heeft AVG Wegenbouw ingeschakeld om het opbreken en afvoeren van 35.000 ton asfalt tijdens de diverse fases te verzorgen. Van die 35.000 ton wordt 10.000 ton opengebroken en 25.000 ton gefreesd. Om dit te kunnen realiseren werkt AVG Wegenbouw nauw samen met AVG Transport en AVG Bouwstoffen.

AVG Transport rijdt dagelijks met 26 vrachtwagens

Voor het asfaltfrezen is een machine van Freesmij ingezet. Tijdens het project is het van belang dat deze machine continue aan de gang blijft. Aan AVG Transport de taak om aaneensluitend kippers te sturen. Het duurt gemiddeld 7 minuten voordat een vrachtwagen vol zit met ongeveer 30 ton freesasfalt. Per dag worden er achttien vrachtwagens ingepland om de frees draaiende te houden. Daarnaast zet AVG Transport nog eens acht vrachtwagens in voor de stukken asfalt die worden opengebroken.

AVG Bouwstoffen recyclet gedeelte van asfalt

Een deel van de asfaltschollen worden naar AVG Recycling gebracht. AVG Recycling breekt de asfaltschollen en maakt er asfaltgranulaat van, dat wordt hergebruikt in asfalt. Dit asfalt granulaat wordt dan weer toegepast als funderingsmateriaal/halfverharding. Het grootste deel van het asfalt wordt afgevoerd naar de asfaltcentrale in Nijmegen waar het wederom hoogwaardig kan worden hergebruikt.

Heijmans verwacht eind november klaar te zijn met de laatste fase van de herinrichting van de N271.

Meer informatie over het project? Neem contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

N271, gemeente Gennep

OPDRACHTGEVER

Provincie Limburg en Gemeente Gennep

UITVOERING

AVG Wegenbouw,  AVG Transport, AVG Bouwstoffen,

JAAR

2020