Vervoer van zwavel binnen twee dagen geregeld door AVG Transport


Projecten Beschrijving

Iedere week ziet er anders uit voor AVG Transport. Van het vervoeren van grondstoffen en beton tot het vervoeren van grote machines naar mooie projecten. Onze planners en chauffeurs zijn wat dat betreft van allerlei markten thuis. Zo kreeg onze divisie deze keer een bijzondere aanvraag van een groot internationaal bedrijf voor het transport van zwavel vanuit de haven in Antwerpen naar Krefeld in Duitsland. Een vrij complexe opdracht voor het team aangezien het om een gevaarlijke stof ging en alle verzekeringsbewijzen en grensoverschrijdende documentatie binnen twee dagen geregeld moesten worden.

Zwavel valt onder ADR-condities
Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen genoemd. De afkorting ADR staat voor ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par route’ ofwel een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Niet voor alle gevaarlijke stoffen is ADR-Transport nodig. Zodra het identificatienummer van de stof (UN-nummer) in de ADRvoorschriften naar voren komt, behoeft de stof een behandeling volgens de ADR-richtlijnen. Zwavel heeft UN-code 1450 en valt daardoor onder de ADR-condities, aangezien het zeer licht ontvlambaar is.

Opdrachtgever gaat voor volledige veiligheid
De zwavel wat vervoert moest worden, betrof echter een vaste vorm, waardoor bijzonder voorschrift 242 in werking trad. Deze bijzondere bepaling geeft aan dat zwavel niet onderworpen is aan de voorschriften wanneer het zich in een bijzondere vorm bevindt, waaronder een vaste vorm als granulaat/poeder. Ondanks het bijzondere voorschrift, had de opdrachtgever gevraagd of wij aan alle ADR-voorschriften konden voldoen om de volledige veiligheid van het transport te waarborgen. Daarom hadden wij ADR gecertificeerde chauffeurs ingezet met compleet uitgeruste ADR-vrachtwagens. 

AVG Transport wordt beloond met een dikke 9
De transporten zijn zeer netjes verlopen. De opdrachtgever was zelfs zo tevreden dat AVG Transport een dikke 9 scoorde op het klanttevredenheidsonderzoek. Onze flexibiliteit en vakkundigheid op het gebied van transport en het regelen van de juiste documentatie hebben ervoor gezorgd dat we in de toekomst zeker nieuwe aanvragen zullen ontvangen.

Meer weten over ADR-Transport? Of heb je zelf gevaarlijke stoffen die vervoert moeten worden? Neem gerust contact met ons op!

PROJECT LOCATIE

Antwerpen, België – Emmerich, Duitsland

UITVOERING

AVG Transport

JAAR

2022