Rioolreconstructie in Sint Hubert: afkoppeling regenwater


Projecten Beschrijving

Voor het project ‘Maatregelen wateroverlast Sint Hubert’ van de gemeente Mill en Sint Hubert, heeft AVG Wegenbouw de bestaande wegverharding verwijderd en een vuilwaterriool en hemelwaterriool aangelegd.

Het hemelwaterriool dient vooral voor het bufferen van regenwater dat in het openbare gebied valt. Hiermee wordt voorkomen dat dit waardevolle regenwater wordt vermengd met vuil water. Het regenwater vult mooi het grondwater aan én hoeft dan ook niet gereinigd te worden bij de zuivering.
Twee vliegen in één klap. Het leggen van het riool in de ondergrond was een redelijke klus omdat het grondwater ca. 75 cm onder het maaiveld zat.

De grondwaterstand is door AVG Wegenbouw met een filterdrainage ter plaatse ca. 2 meter verlaagd om de rioolbuizen droog aan te kunnen leggen. Ook zijn in opdracht van de gemeente en de bewoners de woningen afgekoppeld zodat ook het regenwater dat op de daken van de huizen valt niet in het vuilwater riool terecht komt. In het project zat ook nog een sanering van vervuilde grond. AVG Wegenbouw heeft deze vakkundig verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker. Nadat de werkzaamheden in de ondergrond gereed waren zijn de trottoirs en rijbaan weer aangebracht. Er is gekozen voor granietkeien in de goten en gebruikte gebakken klinkers in de rijbaan.

Projectspecificaties:
Aangebracht riool: 525 m1 beton en pvc
Fundering van menggranulaat: 2000 m2
Straatwerk: 4000 m2
Grond afgevoerd: 600 m3


Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Sint Hubert, Nederland

OPDRACHTGEVER

Gemeente Mill en Sint Hubert

UITVOERING

AVG Wegenbouw (Infra)

JAAR

2021