AVG zet in Moerdijk alle facetten van explosievenonderzoek in


Projecten Beschrijving

Augustus 2021 – In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkt Van Boekel aan de realisatie van een zoetwaterinlaat in Moerdijk naast een primaire kering (dijk). AVG Explosieven Opsporing Nederland verzorgt hierbij het explosievenonderzoek. In overleg met Arcadis en Van Boekel is vooraf een fasering bedacht voor het explosievenonderzoek waarbij de voortgang van de uitvoering geborgd wordt. Het geheel moet namelijk binnen de dijksluiting worden uitgevoerd. AVG zet hierbij alle facetten van het explosievenonderzoek in van OOO duikers tot het uitvoeren van bodemsanering onder OOO condities.

Op 1 april is gestart met de bouw van de constructie middels CSM-wanden (Cutter Soil Mixing wanden), welke dienen als bouwkuip naast de bestaande sluis Roode Vaart in Moerdijk. De zoetwaterinlaat bestaat straks uit twee betonnen inlaatkokers, waarvan één koker actief is met een voortstuwer (pomp). Hier kan per seconde meer dan 3,5 kubieke meter (3,5 duizend liter) water vanuit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart door gestuwd worden. Het water is hard nodig om de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen in droge zomers op peil te houden. De installatie wordt ook wel de ‘tweede kraan’ genoemd. Bij het Wilhelminakanaal in Oosterhout staat ook een inlaat, voor water uit de Maas.

In het seizoen van de dijkopening van 2020/2021 moeten de volgende doelen gerealiseerd zijn: inlaatvoorziening die mechanisch 3,5m3/s kan leveren, maar civiel en bouwtechnisch én onder vrij verval, 10m3/s (exclusief capaciteit van de rinketten van de bestaande sluis).

Op basis van het voorlopig ontwerp is in de tenderfase al een keuze gemaakt uit een drietal alternatieven voor de bouwkuip. De keuze is, risico gestuurd, gevallen op de variant met permanente soilmixwanden, welke zowel als fundatie en als bouwkuip dienen. Er is hierdoor nauwelijks invloed op de bestaande constructie van de naastliggende sluis.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Moerdijk, Nederland

OPDRACHTGEVER

Waterschap Brabantse Delta, Van Boekel, Arcadis

UITVOERING

AVG Explosieven Opsporing Nederland

JAAR

2021