Infra

Riolering aanleggen

Als er in uw gemeente een nieuwe riolering aangelegd moet worden of een bestaande riolering moet worden vernieuwd of vervangen, neem dan contact op met AVG Infra. Wij zijn een volledig gecertificeerd bedrijf met jarenlange ervaring en vele succesvolle projecten op onze naam. U kunt ook bij ons terecht voor advies omtrent de sanering of nieuwbouw van een riool. Wij stellen samen met u een ontwerp op dat aan al uw wensen voldoet. Tijdens het gehele bouwproces houden we nauw contact met u, zodat alles op de juiste wijze ondernomen wordt.

AVG is gespecialiseerd in een riolering aanleggen, een riolering vervangen, rioleringswerken, complete rioolstelsels en andere rioleringswerkzaamheden.
header-infra-avg-infrastructuur-nederland
AVG Infra
Onze professionals ontwerpen het perfecte rioleringssysteem voor de afvoer van hemel- of afvalwater.
Meer informatie

Heeft u vragen?

Bel AVG Infra: +31(0)485-802040

Aanleg en vervanging van rioleringssystemen

Het aanleggen of vervangen van een rioleringssysteem is een zeer specialistisch werk dat u uiteraard alleen door vaklui uit laat voeren. Door onze ruime ervaring zijn wij in staat uw rioleringsproject snel, veilig en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en het verkeer te verrichten. Ook hebben wij goede contacten met alle overheden en andere belanghebbenden, zodat het overleg soepel loopt en er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

Recycling van afvalstoffen tot secundaire bouwstoffen

Bij AVG Infra streven wij ernaar om onze werkzaamheden op een adequate manier uit te voeren en daarbij het milieu zo veel mogelijk te ontzien. Daarom zorgen we ervoor dat al het afvalmateriaal dat vrijkomt bij onze projecten zo veel mogelijk gerecycled wordt. Dit geldt voor verontreinigde grond, die we eerst onschadelijk maken en dan afvoeren naar onze eigen grondbank. Ook bouwafval wordt hergebruikt en omgevormd tot secundaire bouwstoffen, zoals asfaltgranulaat. Dit gebruiken we dan weer als grondstof bij onze nieuwe projecten. Op deze manier leggen we minder druk op het milieu en kunnen we onze diensten tegelijkertijd tegen een scherpe prijs aan blijven bieden.

Professionials in het ontwerpen van riool- en afvoersystemen

Onze professionals ontwerpen het perfecte rioleringssysteem voor de afvoer van hemel- of afvalwater. AVG Infra beschikt over alle vergunningen en construeert alle rioleringswerken altijd volgens de laatste richtlijnen en voorschriften. Wij zijn ook groot in grondverzet, sloopwerken en wegenaanleg.

header-infra-avg-infrastructuur-nederland
AVG Infra
Onze professionals ontwerpen het perfecte rioleringssysteem voor de afvoer van hemel- of afvalwater.
Meer informatie