Samenwerking tussen OCE en Archeologie: AVG en Archol

AVG Archol samenwerking

Samenwerking tussen OCE en Archeologie: AVG en Archol

In Maastricht maakte AVG Explosieven Opsporing Nederland kennis met de mensen van Archol, een bedrijf dat op projectbasis een breed scala aan archeologische werkzaamheden verricht. Dit Leidse bedrijf richt zich op archeologisch onderzoek van ontwikkelingsprojecten, voordat hierop gebouwd wordt.

Sinds maart 2016 werken AVG en Archol nauw samen om het uitvoeren van een explosievenonderzoek in archeologisch verdachte gebied of een archeologisch onderzoek in explosievenverdacht gebied op een zo efficient en economisch voordelige manier uit te voeren.

“De samenwerking met AVG Explosieven Opsporing Nederland is nog relatief jong, maar voelde direct goed,” vertelt Tom. “Toen we met elkaar in aanraking kwamen, ontstond direct wederzijdse interesse in elkaars activiteiten. AVG Explosieven Opsporing Nederland kreeg steeds meer aanvragen voor archeologisch onderzoek en zocht een partij met een opgravingsvergunning. Al gauw bleek dat we elkaar prima kunnen aanvullen in het vooronderzoek van een te ontwikkelen terrein.

AVG doet eerst het explosievenonderzoek en daarna gaan wij aan de slag. Al vanaf het begin was het contact goed en was er wederzijds vertrouwen. De samenwerking gaat als vanzelf. En dat is goed voor toekomstige projecten. Want hoewel nog niet vastomlijnd, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer gezamenlijke kansen in de markt liggen.”

De samenwerking tussen Archol en AVG Explosieven Opsporing Nederland gaat nog een stap verder dan het elkaar aanvullen bij de ontwikkeling van een terrein. Medewerkers van Archol zijn opgeleid tot assistent OCE deskundige waardoor een explosievenonderzoek in archeologisch waardevolle bodem efficiënter en economisch voordeliger kan worden uitgevoerd.

Delen: