Projecten - AVG Wegenbouw scoort hoog bij de gemeente Heumen en krijgt nieuwbouw Sportcentrum Malden gegund

AVG Wegenbouw scoort hoog bij de gemeente Heumen en krijgt nieuwbouw Sportcentrum Malden gegund


Projecten Beschrijving

Voor het nieuwe sportcentrum met zwembad in Malden heeft AVG Wegenbouw de opdracht binnengesleept voor de aanleg van een infiltratie riool en parkeervoorzieningenBij de aanbesteding keek de gemeente verder dan alleen de prijs. Er werden vier criteria benoemd om ook de kwaliteit van de verschillende aanbieders te kunnen beoordelen. AVG Wegenbouw scoorde het beste. 

 

EMVI [BPV]-aanbesteding 

Een dergelijke aanbesteding wordt een EMVI [BPV]-aanbesteding genoemd. De afkorting EMVI [BPV] staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving Beste Prijs-Kwaliteit verhouding. De aanbesteding wordt niet 100% op de laagste prijs gegund, maar ook de kwaliteit wordt gewogen.  

 

Plan van aanpak AVG Wegenbouw

Samen met ingenieursbureau Newea ontwikkelde de gemeente Heumen een plan voor het nieuwe sportcentrum in Malden. In de EMVI [BPV]-aanbesteding werd aan de aannemers gevraagd een plan van aanpak aan te leveren dat op een viertal criteria beoordeeld werd
 

 1. Hoe om te gaan met de omgeving tijdens de bouw in verband met de hinder die hierdoor ontstaat (Omgevingsmanagement en Communicatie); 
 2. Wat doet het bedrijf en wat zijn de ambities omtrent duurzaamheid en CO2; 
 3. Hoe kunnen oude betonmaterialen, die opgebroken moeten worden, weer hergebruikt worden binnen het nieuwe project (Duurzaamheid); 
 4. Welke  nieuwe innovatieve producten kunnen we toepassen binnen dit project (Hoge duurzaamheid en lagere milieubelasting).  
   

Door goed te scoren op deze criteria kon de aannemer een fictieve korting behalen op de ingediende prijs. 


AVG Wegenbouw 
hanteerde in het plan van aanpak onder andere de volgende punten en behaalde daarmee een hoge score:
 
1.

 1. Extra aandacht voor verkeersveiligheid door gebruik te maken van verkeersregelaars en het toepassen van een scheiding van weggebruikers en bouwactiviteiten; 
 2. Aanstellen omgevingsmanager als aanspreekpunt; 
 3. Individuele overleggen met stakeholders; 
 4. Communicatie via actuele projectwebsite, lokale krant en inloopspreekuur; 
 5. Volledig ontlasten en ontzorgen van de opdrachtgever in de klachtenafhandeling. 

 2.

 1. Inkoop 100% Nederlandse groene stroom;
 2. Voorloper elektrisch materieel (E-graafmachines, E-betonmixeropleggers); 
 3. Maandelijkse monitoring van gegevens van Webfleet met betrekking tot onnodig stationair draaien van rijdend materieel;
 4. Gebruik nieuw materieel met lage CO2 uitstoot (Euro 6 vrachtwagens en Tier 4 grondverzetmaterieel). In 2017 en 2018 is hiervoor in 16 nieuwe machines geïnvesteerd;
 5. Meer elektrische/hybride personenauto’s voor medewerkers; 
 6. Ontwikkeling naar volledig E-vrachtwagens en E-grondverzetmaterieel; 
 7. Ontwikkelen van nieuwe bouwstoffen door hergebruik materialen; 
 8. Zonnepanelen op vaste locaties.

 3.

 1. Betongranulaat als nieuwe grondstof in de betonvloer verwerken; 
 2. Betongranulaat als nieuwe grondstof in de stelbeton verwerken.
   

 4. 

 1. Uitgezeefde betongranulaat toepassen in plaats van lava als infiltratie pakket;
 2. Straatstenen toepassen met een dikte van 70 mm in plaats van 80 mm; 
 3. Voorgeschreven betontegel vervangen door 4U-tegel van De Hamer; 
 4. Betonnen zitelementen toepassen waarin Miscanthus gras (olifanten gras) wordt toegepast.

 

Start project  

Op 1 maart begon AVG Wegenbouw met de uitvoering van dit project. Eerst is de oude bestrating verwijderd. Daarna kon gestart worden met het aanbrengen van een dubbel infiltratieriool van Permeo buizen ø 800 mmomringd door uitgezeefd betongranulaat, zodat hier een groot ondergronds waterbergend gebied aangelegd wordt. 

Zodra de rioolwerkzaamheden klaar zijn, zal de fundering worden aangelegd. Deze wordt geleverd door AVG Recycling HeijenDe bestrating zal daarna machinaal worden aangebracht. 

De zitelementen die gemaakt zijn van olifantengras zullen voor de opsluiting zorgen rond de bestaande bomen die op het terrein staan. 

De 1e fase moet 1 juli klaar zijn, omdat LACO dan de sporthal en het zwembad in gebruik gaat nemen.

De volgende fase gaat eind 2019 in uitvoering, omdat eerst de oude sporthal en het oude zwembad gesloopt gaan worden. 

PROJECT LOCATIE:

Malden, Nederland

UITVOERING:

AVG Wegenbouw

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Heumen

JAAR:

2019