PFAS, Bodemsanering en Grondbank. AVG.
PFAS, Bodemsanering en Grondbank. AVG.
PFAS, Bodemsanering en Grondbank. AVG.
PFAS, Bodemsanering en Grondbank. AVG.

Pfas en bodemsanering

December 2019 – Met alle media aandacht met betrekking tot PFAS, ga je denken dat elke bodem verontreinigd is. Hoe zit dat eigenlijk en moet nu elke bodem eerst gesaneerd worden?

Voor AVG Infra is bodemsanering een belangrijke kernactiviteit. Daarom hebben we Patrick van Dinther, bedrijfsleider van AVG Infra deze vraag voorgelegd.

Wat is PFAS?
De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel verschillende producten gebruikt. Bijvoorbeeld in kleding, meubels, verpakkingsmaterialen en kookgerei. Door het wijd verbreide gebruik van PFAS worden ze op veel plekken aangetroffen in grond, grondwater en de waterbodem. De concentraties zijn over het algemeen laag, met uitzondering van zogenaamde bronlocaties. Dat zijn plekken waar met PFAS houdende materialen is gewerkt, bijvoorbeeld in sommige fabrieken en op brandweeroefenlocaties.

Op dit moment is er veel onzekerheid rondom PFAS in de bodem en het grondwater en zijn er richtlijnen opgesteld op 8 juli 2019, deze norm is per 29112019 opgehoogd van 0.1 μg/kg ds naar 0.8 μg/kg ds voor schone grond. AVG helpt opdrachtgevers om te voorkomen dat bouwprojecten stil komen te liggen door ook grond in te nemen waar PFAS in wordt gemeten. Deze grond wordt door AVG veilig bij de AVG Grondbank geaccepteerd.

 

Bodemsanering
De saneringsregeling Wet bodembescherming (Wbb) maakt met betrekking tot de milieuhygiënische beoordeling van bodemverontreiniging onderscheid tussen de volgende vragen:

1. Is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging?
2. Is sprake van urgentie om het geval te saneren?

Wanneer er geen urgentie is hoeft de locatie niet onmiddellijk aangepakt te worden, echter wanneer de locatie ontwikkeld wordt kan het zijn dat er ten behoeve van toekomstig gebruik gesaneerd dient te worden. AVG Infra wordt ingezet bij bodemsaneringsprojecten. Ons specialisme ten aanzien van grondverzet is daarbij voor onze opdrachtgevers van grote waarde. Ook het feit dat AVG over een eigen grondbank beschikt speelt een belangrijke rol bij de keuze van onze opdrachtgevers.

 

Veilige werkwijze
Uiteraard gaat de veiligheid van onze vakmensen boven alles en bekijken we per locatie hoe we die kunnen waarborgen. AVG bezit het certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7001, een garantie voor onze opdrachtgevers dat saneringswerkzaamheden volgens de meest recente en landelijk erkende kwaliteitsrichtlijnen worden uitgevoerd.

Delen: