AVG Explosieven Opsporing beschikt over een gepanserde kraan. Deze kraan voldoet qua zekerheid en veiligheid aan de Duitse DGUV 201 207 BR6 en zelfs BR7. Ook is AVG Kampfmittelbeseitigung Bravour SCC gecertificeerd.
AVG Explosieven Opsporing beschikt over een gepanserde kraan. Deze kraan voldoet qua zekerheid en veiligheid aan de Duitse DGUV 201 207 BR6 en zelfs BR7. Ook is AVG Kampfmittelbeseitigung Bravour SCC gecertificeerd.
AVG Explosieven Opsporing beschikt over een gepanserde kraan. Deze kraan voldoet qua zekerheid en veiligheid aan de Duitse DGUV 201 207 BR6 en zelfs BR7. Ook is AVG Kampfmittelbeseitigung Bravour SCC gecertificeerd.
AVG Explosieven Opsporing beschikt over een gepanserde kraan. Deze kraan voldoet qua zekerheid en veiligheid aan de Duitse DGUV 201 207 BR6 en zelfs BR7. Ook is AVG Kampfmittelbeseitigung Bravour SCC gecertificeerd.
AVG Explosieven Opsporing beschikt over een gepanserde kraan. Deze kraan voldoet qua zekerheid en veiligheid aan de Duitse DGUV 201 207 BR6 en zelfs BR7. Ook is AVG Kampfmittelbeseitigung Bravour SCC gecertificeerd.
AVG Explosieven Opsporing beschikt over een gepanserde kraan. Deze kraan voldoet qua zekerheid en veiligheid aan de Duitse DGUV 201 207 BR6 en zelfs BR7. Ook is AVG Kampfmittelbeseitigung Bravour SCC gecertificeerd.

Belangrijk nieuws van AVG Kampfmittelbeseitigung

AVG werkt als eerste bedrijf op het gebied van explosieven opsporing in Duitsland conform de nieuwe normen uit de DGUV Information 201-207 (informatieblad van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering) en gaat met weerstandsklasse BR7 zelfs een stapje verder dan de nieuwe minimumstandaard BR6.

In maart 2020 heeft de DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Spitzenverband), afdeling sanering en onderhoud van gebouwen, het nieuwe informatieblad 201-027‚ Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampfmittelräumung’ (Handleiding voor de risicobeoordeling en bepaling van beschermingsmaatregelen bij het opruimen van explosieven) uitgebracht. Voor bedrijven die actief zijn in de explosieven opsporing betekent dit dat zij een flinke investering moeten doen in de aanpassing van grondverzetmachines om de arbeidsveiligheid nog verder te vergroten. Als eerste Duitse bedrijf in de explosieven opsporing heeft AVG deze stap al gezet.

DGUV informatieblad 201-027 over het gebruik van grondverzetmachines

Het gebruik van grondverzetmachines bij het opruimen van explosieven moet altijd conform speciale eisen worden gepland en uitgevoerd. De verantwoordelijke persoon op de ruimingslocatie beslist over het type en de omvang van de operatie. De redenen voor deze beslissing moeten in de risicobeoordeling worden gedocumenteerd.

De voor het gebruik van grondverzetmachines vereiste beschermingsmaatregelen en de grenzen van het beschermende effect van de veiligheidsuitrusting moeten afhankelijk van alle bekende risicofactoren en conform de risicomatrix worden beoordeeld, en in de risicobeoordeling over de ruimingslocatie worden gedocumenteerd.

De machinisten van de grondverzetmachines moeten voldoende gekwalificeerd en ervaren zijn in de omgang met de machine die zij bedienen.

Indien het risico op een verhoogde mechanische belasting van relevante storende objecten en de (onbedoelde) beweging van een explosief door de gebruikte methode kan worden uitgesloten, kunnen grondverzetmachines die in de handel gebruikelijk zijn, worden gebruikt. Alleen graafwerktuigen zonder tanden, bijv. graafbakken met snijkant, mogen worden gebruikt.

Indien onbedoeld/oncontroleerbaar contact (belasting, aanraking of beweging) van ongeïdentificeerde storende objecten door de gebruikte grondverzetmachines kan plaatsvinden, dienen deze machines te zijn voorzien van extra beschermingsuitrusting. Het desbetreffende eisenpakket is afhankelijk van het soort risico en de waarschijnlijkheid dat er explosieven van hun plaats komen.

Veiligheidsuitrusting

Het van toepassing zijnde beschermingsniveau bij de keuze voor de veiligheidsuitrusting hangt voornamelijk af van de ruimingsprocedure, het type en de werkingsrichting van de vermoede explosieven.

Bij uitsluitend frontaal te verwachten inwerking van explosieven tot 100g netto explosieve massa (NEM) is het gebruik van de volgende veiligheidsuitrusting als minimumnorm voor de bescherming van de machinisten van de machine vastgesteld:

  • Speciale frontale veiligheidsbeglazing van weerstandsklasse BR 6 van DIN EN 1063 resp. explosiebestendigheid ER4 volgens DIN EN 13541, en
  • Installatie van een versterkte cabinevloer met de minimale beschermende werking van 12 mm staal met een minimale vloeigrens S 235JR volgens DIN EN 10025-2.

Indien meerdere grondverzetmachines op de ruimingslocatie worden gebruikt en onderling risico niet kan worden uitgesloten, of de werkingsrichting niet kan worden ingeperkt, dienen ook andere zijden van de bestuurderscabine die
potentieel gevaar lopen te worden beschermd.

Indien grotere risico’s te verwachten zijn (bijv. als gevolg van grotere storende objecten of eerdere vondsten met meer dan 100g netto explosieve massa (NEM)), kan het nodig zijn om verdere beschermingsmaatregelen te nemen, om zo het
effect van de uitvoering van de explosievenopruiming tot een minimum te beperken.

Door het gebrek aan normering van beschermingsuitrusting bij het opruimen van explosieven zijn bedrijven die dergelijke beschermingsmiddelen produceren, verplicht om hun effectiviteit te bewijzen. Of, indien nodig, om ze te certificeren volgens een civiele of militaire norm die ook hier kan worden toegepast.

Stand van zaken bij AVG Kampfmittelbeseitigung Duisburg

Naar aanleiding van de publicatie van het DGUV informatie-blad 201-027 en het hierin vermelde eisenpakket heeft het explosieven opsporingsteam van AVG, bestaande uit Ulrich Tausch (bedrijfsleider en eerste specialist in springstoffen), Klaus Insel (plaatsvervangend bedrijfsleider en eerste specialist in springstoffen), Markus Wiek (specialist springstoffen) en Thomas Sticker (explosievenopruimer/booroperator), hier direct werk van gemaakt.

AVG Explosieven Opsporing gaat zelfs nog een stapje verder dan de in het informatieblad van DGUV 201-027 geëiste frontale speciale veiligheidsbeglazing (minimumnorm) van weerstandsklasse BR6 van DIN EN 1063 resp. de explosievenbestendigheid ER4 conform DIN EN 13541, in combinatie met de inbouw van een versterkte cabinevloer met de minimale beschermende werking van 12 mm staal met een minimale vloeigrens S 235JR volgens DIN EN 10025-2, met een minimale vloeigrens S 235JR conform DIN EN 10025-2: AVG voldoet zelfs aan weerstandsklasse BR7!

Ulrich Tausch: “Wij maken met de onmiddellijke en strikte implementatie van de verscherpte regelgeving in onze grondverzetmachines (nieuwe 20-tons Liebherr rupsgraafmachine Litronic – uitstootnorm V inclusief speciale/extra-uitrusting) een duidelijk statement binnen en buiten ons concern: de arbeidsveiligheid heeft bij AVG de allerhoogste prioriteit.

We zijn het eerste bedrijf op het gebied van explosieven-opsporing in Duitsland dat al werk heeft gemaakt van de vereiste aanpassingen aan ons materieel, die met hoge kosten verbonden zijn. Het gaat hierbij om een belangrijke extra verbetering van het kwaliteitsmanagement binnen ons concern. Deze speciaal aangepaste grondverzetmachines die AVG bij het opruimen van explosieven gebruikt (uiterst veelzijdig inzetbaar), worden eveneens ingezet bij de opruiming van explosieven in Nederland.”

Certificering

AVG Explosieven Opsporing is voor de explosievenopruiming in Duitsland bovendien met ‘Bravour’ gecertificeerd – en dat direct bij de eerste poging. Daarnaast is AVG Kampfmittelbeseitigung door de verantwoordelijke Bezirksregierung Düsseldorf, afdeling 56, springstoffen op het punt ‘Arbeidsveiligheid’ zonder aanmerkingen opnieuw gecertificeerd. AVG Explosieven Opsporing is voor de explosievenopruiming in Duitsland bovendien met ‘Bravour’ VCA** gecertificeerd.

Delen: