AVG Heymix behaald CSC Zilver certificaat
AVG Heymix behaald CSC Zilver certificaat

AVG Heymix behaald CSC Zilver certificaat

April 2021 – De Concrete Sustainability Council (CSC) is een wereldwijd initiatief om de duurzame productie van beton te bevorderen. Het keurmerk CSC garandeert die duurzame productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen, en geeft daarmee zekerheid aan afnemers. Het certificaat mag alleen worden gevoerd als er aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid wordt voldaan.

Het certificeringssysteem in Nederland wordt vertegenwoordigd door Betonhuis in Woerden. Betonhuis is de ‘Regional System Operator’ (RSO). Het keurmerk is afgestemd op de Nederlandse omstandigheden en regelgeving en wordt door onafhankelijke certificerende instellingen (CI) gecontroleerd.

CSC door BREEAM opgenomen als keurmerk
Een leverancier met CSC certificering biedt meerdere voordelen. Eén van die voordelen is dat CSC door BREAAM opgenomen is als keurmerk. BREEAM is de gezaghebbende methode voor de duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen.

Erkenning door BREEAM is het hoogst haalbare voor bouwbedrijven en opdrachtgevers met duurzaamheidsambities. De methode werkt op basis van punten ter verduurzaming van de gebouwde omgeving: van nieuwbouw tot sloop en renovatie. CSC-gecertificeerd beton van alle beschikbare niveaus (brons en hoger) kan een score-niveau van 5 punten behalen, waardoor CSC van toepassing is bij MAT 05 in BREEAM-NL. V oor projectontwikkelaars en bouwbedrijven is dit interessant aangezien zij extra punten kunnen verdienen onder deze methode.

De CSC certificatie criteria
Het CSC keurmerk maakt onderscheid tussen de productie van beton en de verantwoorde herkomst van grondstoffen te weten; toeslagstoffen en cement. De score van de afzonderlijke ketenonderdelen toeslagstoffen en cement beïnvloeden direct de totaal te halen score voor beton.

Zonder score voor de gebruikte toeslagstoffen en/of cement, kan voor de productie van beton geen hogere score dan 60% worden gehaald. Het keurmerk CSC is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria die gegroepeerd zijn in 4 categorieën, te weten:
• bedrijfsvoering/management;
• milieu-aspecten;
• sociale aspecten waaronder arbeidsveiligheid;
• economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek.

AVG Heymix voldoet aan alle vier de duurzaamheidscriteria, waardoor wij met trots het zilveren CSC-certificaat in ontvangst hebben genomen.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op. 

Delen: