Haven Heijen AVG - Teunesen zand en grint, Ramon Janssen, Werner Teunesen.
Haven Heijen AVG - Teunesen zand en grint, Ramon Janssen, Werner Teunesen.
Haven Heijen AVG - Teunesen zand en grint, Ramon Janssen, Werner Teunesen.

Veel aandacht voor natuur en recreatie in de plannen om de haven in Heijen uit te breiden

Juli 2021 – AVG en Teunesen Zand en Grint hebben regelmatig met omwonenden en andere betrokkenen gesproken over de uitbreiding van de haven in Heijen. Hun ideeën en wensen zijn meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan, dat sinds eind mei 2021 bij de gemeente Gennep ligt. Medio juni is het plan ter inzage gelegd. Het onderwaterdepot is geschrapt en er komt meer ruimte voor natuur, fiets- en wandelmogelijkheden. Ramon Janssen en Werner Teunesen geven een toelichting op de plannen.

Werner legt uit waarom AVG en Teunesen meer ruimte in de haven in Heijen nodig hebben. “We werken met meer soorten goederen die meer plek in beslag nemen. Het bestaande haventerrein is overvol geworden. Door uit te breiden, kunnen we de overslag van bulkgoederen op een goede en veilige manier blijven afhandelen. Uitbreiding betekent ook een toename van werkgelegenheid. Meer werkgelegenheid en een moderne infrastructuur maken Heijen nóg interessanter voor huidige en toekomstige generaties om er te verblijven of zich te vestigen.”

“ Samen zoeken naar realistische oplossingen ”

Uitzicht
Ramon en Werner begrijpen dat de uitbreiding van de haven vragen oproept. “We spreken regelmatig met belanghebbenden zoals de vereniging Hèjje Mojjer en de woonarkbewoners, maar ook met individuele bewoners en plaatselijke politici. We vinden het belangrijk om hun meningen te horen én te zoeken naar oplossingen die voor zowel de omwonenden als onszelf realistisch en haalbaar zijn”, geeft Ramon aan. De contacten met de betrokkenen hebben geleid tot aanpassingen in de plannen. “Zo hebben we het onderwaterdepot voor de opslag van grind geschrapt en een natuurlijke landtong laten staan. Op deze manier behouden de woonarkbewoners een prettiger uitzicht en wordt eventuele overlast vermeden”, aldus Werner Teunesen.

Duurzaamheid
AVG en Teunesen besteden in het plan aandacht aan hoogwaterbescherming en landschappelijke inpassing. Extra natuur met recreatieve voorzieningen om te wandelen en te vissen horen er zeker bij. “We komen tegemoet aan de wensen om meer natuur aan te leggen”, zegt Ramon. “De gemeente wil op het bedrijventerrein duurzaamheid een grotere rol laten spelen. Door zonnepanelen op nieuwbouw te verplichten en hergebruik van materiaal van afgebroken gebouwen en gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren. Ook wordt op het bedrijventerrein ‘stiller’ asfalt aangelegd.”

Verkeer
“Omwonenden zullen het aantal vervoersbewegingen over de Hoofdstraat zien afnemen”, voorspelt Werner Teunesen. “Bepaalde categorieën bedrijvigheid met zeer veel vervoersbewegingen krijgen op voorhand geen toestemming zich op het bedrijventerrein te vestigen. Doordat het een gemengd bedrijventerrein is, zullen er beduidend minder verkeersbewegingen zijn dan bijvoorbeeld op een distributieterrein. In de praktijk zal daarom de verkeerstoename rondom het terrein niet hoog zijn. Daarnaast verwachten we meer vervoer over water (van schip naar schip), waardoor het vervoer over de weg vermindert zodra de havenuitbreiding in gebruik zal worden genomen.”

“ De contacten met betrokkenen hebben geleid tot aanpassingen in de plannen ”

Er is een website speciaal voor de uitbreiding van de haven opgezet. Hier kun je terecht voor actuele informatie en vragen: www.havenheijen.nl of kijk op de Facebookpagina @HavenHeijen.

 

 

Delen: