Versterkte maatregelen en uitgebreide trainingen tillen brandveiligheid in Rheinberg naar een hoger niveau

Versterkte maatregelen en uitgebreide trainingen tillen brandveiligheid in Rheinberg naar een hoger niveau

Na de brand in Rheinberg zijn de preventiemaatregelen flink aangescherpt. Als onderdeel van deze maatregelen zijn er extra blusmiddelen aangeschaft om de brandveiligheid te vergroten. Om ervoor te zorgen dat we adequaat kunnen reageren in geval van een brandincident, wordt er regelmatig geoefend met het gebruik van deze blusmiddelen.

Op het terrein zijn meerdere hydranten aanwezig, beter bekend als de bovengrondse brandkranen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor de brandweer. Echter, mogen deze hydranten ook door de AVG-collega’s worden gebruikt.

Voorafgaand aan de praktische oefeningen ontvingen de deelnemers een gedegen theoretische instructie. Deze instructie biedt inzicht in het ontstaan van brand, evenals de verschillende blusmethoden die kunnen worden toegepast.

Na elke oefening vindt er een korte evaluatie plaats om de leerpunten te bespreken en eventuele verbeteringen te identificeren. Er is besloten om deze oefeningen jaarlijks in Rheinberg te herhalen. Helaas kunnen deze oefeningen niet op andere locaties worden uitgevoerd, aangezien deze niet beschikken over hydranten. Het doel blijft echter hetzelfde: zorgen voor een effectieve respons bij beginnende branden en het vergroten van het bewustzijn van blusmogelijkheden onder het personeel.

Delen: