Slimme aanpak bij herinrichting wegen kan gemeenten veel tijd en kosten besparen

Herinrichting Heerstraat/Hertrakseweg bij Sint Agatha, gemeente Cuijk. Infra werkzaamheden door AVG Infra uit Heijen.

Slimme aanpak bij herinrichting wegen kan gemeenten veel tijd en kosten besparen

Oktober 2017 – Een voorbeeld uit Cuijk. Bij de aanbesteding van de herinrichting van de Heerstraat/Hertrakseweg in Cuijk werd de opdracht door de gemeente Cuijk aan AVG Infra gegund. De gunning werd gedaan op basis van de laagste prijs, echter mét een bonusregeling voor tijdwinst.

Bob Coolen, medewerker infrastructuur, beheer en onderhoud A, gemeente Cuijk: “De weging vond plaats op basis van prijs en kwaliteit, maar als gemeente betalen we ook graag mee aan tijdwinst. AVG Infra heeft de uitvoeringsmethode anders ingestoken als in het contract omschreven. Een slimmere uitvoeringsmethode waarmee tijdwinst wordt gerealiseerd én een kostenbesparing in de uitvoeringskosten.”

De opdracht

De gemeente Cuijk gaat ter plaatse van de kruising Heerstraat/Hertrakseweg de verkeerssituatie wijzigen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het betreffende kruispunt wordt veelvuldig gebruikt door overstekende fietsers. De Heerstraat is een weg met een hoge verkeersintensiteit en kent een maximum snelheid van 80 km/uur. Deze herinrichting betekent dat de huidige betonnen weg deels wordt verbreed en verlegd, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor vluchtheuvels in het midden van de weg. Hiermee wordt het oversteken voor fietsers vergemakkelijkt en veiliger. Deze betonnen verkeersgeleiders maken het  mogelijk om de weg in twee keer over te steken.

Het projectgebied bestaat uit een strook van circa 200 meter op de Heerstraat, de verbindingsweg tussen Cuijk en de dorpskern Oeffelt. Daarnaast is het, vanwege verkeerstechnische redenen, noodzakelijk dat ook de beide wegen die de Heerstraat doorkruisen en de aangelegen asfalt fietspaden, deels worden heringericht.

Bij de aanbesteding voor de herinrichting van de Heerstraat/Hertrakseweg in Cuijk, oktober-november 2017, is de wens van de opdrachtgever om het werk veilig en met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving en aangelegen bedrijven te realiseren. De Heerstraat mag niet worden afgesloten en er dient te allen tijde een rijstrook beschikbaar te zijn voor het doorgaande verkeer.

De slimme aanpak

AVG Infra heeft er al jaren beleid van gemaakt om zeer gestructureerd volgens het eigen AVG-systeem te werken waardoor een strakke planning kan worden gerealiseerd die zelden of nooit wordt overschreden. Daarbij speelt de samenwerking met de opdrachtgever en andere partijen in het proces ook een belangrijke rol. AVG Infra neemt het voortouw hierin en doet er alles aan om de tijdsplanning zelfs tijdens de opdracht te verkorten. De tijdsbesparing bij de werkzaamheden van de herinrichting van de Heerstraat/Hertrakseweg in Cuijk kon AVG Infra in haar aanbesteding verklaarbaar maken door een andere uitvoeringswijze, de slimme en zeer praktische verkeersmaatregelen en door het aanbrengen van de betonverharding te optimaliseren. Daarmee wordt niet alleen een grote tijdwinst gerealiseerd, maar ook nog eens een kostenbesparing. Marc Mulder, bedrijfsleider AVG Infra Nederland: “De bonusregeling voor tijdwinst hebben we deels al direct verrekend in onze aanbestedingsprijs. Daarmee hadden we de laagste prijs en hebben we de opdracht gekregen.”

Voor meer foto’s van het project, klik hier.

Meer weten over de slimme aanpak van AVG? Neem contact op met het Infra team.

Delen: