Ontwikkeling nieuwe app verlicht werk van OCE-deskundigen

App OCE-deskundigen. AVG Explosieven Opsporing Nederland ontwikkelde samen met Nieuwland Geo-Informatie een app om de werkzaamheden op kantoor en in het veld gemakkelijker te maken.
App OCE-deskundigen. AVG Explosieven Opsporing Nederland ontwikkelde samen met Nieuwland Geo-Informatie een app om de werkzaamheden op kantoor en in het veld gemakkelijker te maken.
Explosieven detecteren. Onderzoek naar bommen en granaten door OCE-deskundigen van AVG Explosieven Opsporing Nederland.
Explosieven detecteren. Onderzoek naar bommen en granaten door OCE-deskundigen van AVG Explosieven Opsporing Nederland.

Ontwikkeling nieuwe app verlicht werk van OCE-deskundigen

April 2019 – AVG Explosieven Opsporing Nederland heeft samen met Nieuwland Geo-Informatie een app ontwikkeld die de werkzaamheden op zowel kantoor als in het veld moet gaan verlichten. De huidige wijze waarop een project vanuit kantoor naar het personeel in het veld wordt verzorgd vergt een bepaalde inspanning van het kantoorpersoneel om een werkmap aan te maken. Daarnaast wordt per werk een hoeveelheid papier uitgedraaid, die wij met de app willen voorkomen.

Per project wordt er vanuit kantoor een aantal standaard zaken via de Webserver geüpload, zodat het veldpersoneel de beschikbaar gestelde data van dat project kan bekijken. Deze data bestaat uit een digitaal logboek dat bij de start en het einde van de werkdag wordt ingevuld. Het logboek bevat een aantal standaard vragen die overeenkomen met formulieren zoals een werkplekinspectie, werkinstructie, checklist en andere verplichte zaken conform onze regelgeving.

 

Explosieven detecteren. Onderzoek naar bommen en granaten door OCE-deskundigen van AVG Explosieven Opsporing Nederland.

 

Na het uitvoeren van de detectie wordt de detectiedata, zoals bij ieder project, door de senior OCE-deskundige geïnterpreteerd en worden de verdachte objecten en verstoorde gebieden in het GIS systeem geconfigureerd naar de app. Naast deze gegevens kunnen ook de KLIC-gegevens (Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen), de resultaten van het vooronderzoek en de detectiedata worden weergegeven als laag. Bij het benaderen van de verdachte objecten en het laagsgewijs ontgraven van de verstoorde gebieden kan de projectverantwoordelijke per object of verstoord vlak de nodige informatie invullen of eventueel een foto maken en deze gegevens per direct of aan het eind van de werkdag synchroniseren met het kantoor. Zodoende zijn projecten dagelijks up-to-date en kunnen opdrachtgevers snel worden geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

 

Explosieven detecteren. Onderzoek naar bommen en granaten door OCE-deskundigen van AVG Explosieven Opsporing Nederland.

 

De tablet waar de app op draait is verbonden met een RTK-GPS van Topcon. De tabel is dusdanig ingericht dat het standaard GPS-signaal wordt overruled door het RTK-signaal van de Topcon, waardoor de tablet een nauwkeurigheid heeft van enkele centimeters. Hierdoor hoeft geen gebruik meer te worden gemaakt van een GPS-veldboek en kunnen inmeet- en uitzetwerkzaamheden met de tablet worden verzorgd. Voordeel hiervan is dat er niet met twee apparaten in het veld hoeft te worden gewerkt. Door de centimeter-nauwkeurigheid kunnen ook bijvoorbeeld verplaatste boor- of sondeerpunten worden ingemeten en worden bij een analoge detectie de gedetecteerde verdachte objecten vastgelegd in de app. Alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld.

 

App OCE-deskundigen. AVG Explosieven Opsporing Nederland ontwikkelde samen met Nieuwland Geo-Informatie een app om de werkzaamheden op kantoor en in het veld gemakkelijker te maken.

 

Na het afronden van de werkdag wordt een einde-dag logboek ingevuld met onder andere een urenregistratie. Ook kunnen zaken zoals schades en ongevallen worden ingevuld en zijn de standaard formulieren van ons KAM-systeem opvraagbaar en ter plaatse in te vullen. Na het invullen van de gegevens worden deze gesynchroniseerd met het kantoor en worden de gegevens geüpdatet in het project. De opdrachtgever kan zo het resultaat snel verwachten.

Met het werken met de nieuwe app en tablet wordt verwacht dat:
• er minder papierwerk noodzakelijk is, wat goed is voor de vermindering van onze CO₂-uitstoot;
• alles digitaal opvraagbaar is, zodat er geen formulieren of onderdelen van het project “vergeten” kunnen worden bij de overdracht;
• er een snelle terugkoppeling is met kantoor, zodat er bij urgenties snel kan worden gehandeld;
• er een snelle terugkoppeling is met het veldpersoneel, indien er meer gegevens nodig zijn. Deze kunnen na het uploaden op kantoor in het veld direct worden gesynchroniseerd;
• er een snelle terugkoppeling is met de opdrachtgever, zodat de stand van zaken altijd up-to-date is .

Delen: