Onstaan Explosieven Opsporing

Onstaan Explosieven Opsporing

De groei van gemeentes met het oprukken naar buitengebieden maakte het noodzakelijk dat de nieuw te ontginnen gebieden onderzocht werden op niet alleen archeologische waardes, maar ook op mogelijke achtergebleven niet gesprongen explosieven uit de 2e wereldoorlog.

Hiervoor werd in 2000 AVG Geoconsult Heijen BV opgericht – dit was een adviesbureau wat zowel milieukundig, als archeologisch onderzoek verrichte voor overheden en bouwbedrijven in de nieuw te ontginnen gebieden. AVG Milieutechniek kon desgewenst het opsporen en veiligstellen van niet gesprongen explosieven verzorgen. Later zijn deze 2 takken in een bedrijf samengevoegd, en deze aparte afdeling heeft zich in Waalwijk gevestigd omdat het werkgebied geheel Nederland is.

Delen: