Noarderleech, zoet-zout gradiënt

noarderleech

Noarderleech, zoet-zout gradiënt

Het creëren van een gradiënt van zoet naar zout op de buitendijkse natuurterreinen van Noard Fryslân Bûtendyks is een lang gekoesterde wens van It Fryske Gea. Deze gradiënt is een versterking van de diversiteit in onze terreinen en daarmee van de Waddenzeenatuur.

Deze wens komt voort uit het streven naar “een gevarieerde vegetatie met zoveel mogelijk plant- en diersoorten die van nature op de kwelders voorkomen” uit het beheerplan NoardFryslân Bûtendyks.

AVG heeft in opdracht van Wetterskip Fryslân een vooronderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat een deel van de locatie verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie en een kleiner deel verdacht op boordwapenmunitie. Dit komt doordat de locatie tijdens de Tweede Wereldoorlog een oefenterrein is geweest.

Op deze locatie werden scheepswrakken neergelegd die door bommenwerpers en/of jachtvliegtuigen als doel werden gebruikt. Naar aanleiding van het vooronderzoek heeft AVG ook opdracht gekregen voor het uitvoeren van de detectiewerkzaamheden en uiteindelijk ook voor het benaderen van de verdachte objecten komende uit de detectie.

Delen: