Haalbaarheidsstudie ‘hydraulisch geactiveerde betonvulstof ter vervanging van vliegas’, gesubsidieerd door de Euregio Rijn-Waal, succesvol afgerond door AVG en MPG

Haalbaarheidsstudie ‘hydraulisch geactiveerde betonvulstof ter vervanging van vliegas’, gesubsidieerd door de Euregio Rijn-Waal, succesvol afgerond

Mei 2021 – Om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen, zullen de steenkoolcentrales in Duitsland en Nederland de komende jaren geleidelijk worden stopgezet. Een bijproduct van de opwekking van elektriciteit uit steenkool is de poederkoolvliegas, die wordt gebruikt als gecertificeerd additief voor de productie van beton.

 

Haalbaarheidsstudie ‘hydraulisch geactiveerde betonvulstof ter vervanging van vliegas’, gesubsidieerd door de Euregio Rijn-Waal, succesvol afgerond door AVG en MPG

De poederkoolvliegas wordt voornamelijk gebruikt als cementvervanger. De momenteel circa 2,2 miljoen ton poederkoolvliegas zal in de toekomst niet meer beschikbaar zijn voor de betonmarkt. Cement zou de vliegas in beton grotendeels kunnen vervangen, waardoor het verbruik van primaire grondstoffen toeneemt en de CO2-uitstoot stijgt.

Het gat dat ontstaat door het verdwijnen van vliegas kan worden weggewerkt door gerecycled beton te verwerken tot ‘hydraulisch geactiveerde vulstoffen’, terwijl tegelijkertijd primaire grondstoffen worden bespaard en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

Voor het productidee “hydraulisch geactiveerde vulstof op basis van gerecycled betonpuin” hebben AVG en MPG, als Duits-Nederlandse samenwerkingspartners, de afgelopen zes maanden een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gesubsidieerd door de Euregio Rijn-Waal.

De markt voor betonvulstoffen in Nederland en Noordrijn-Westfalen is in kaart gebracht en het effect van gerecyclede vulstoffen in beton is geanalyseerd. De productiefaciliteiten op de AVG-locatie in Goch en de MPG-locatie in Heijen zijn onderzocht op geschiktheid voor de productie van geactiveerde betonvulstof. Daarnaast hebben AVG en MPG een rentabiliteitsberekening opgesteld om het productidee te beoordelen en een gedetailleerd projectplan voor verdere implementatie geschreven.

AVG en MPG zijn van plan het project in de nabije toekomst samen voort te zetten.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Delen: