AVG Wegenbouw verzorgt terreinverharding voor AVG Recycling

AVG Wegenbouw verzorgt terreinverharding voor AVG Recycling
AVG Wegenbouw verzorgt terreinverharding voor AVG Recycling
AVG Wegenbouw verzorgt terreinverharding voor AVG Recycling
AVG Wegenbouw verzorgt terreinverharding voor AVG Recycling

AVG Wegenbouw verzorgt terreinverharding voor AVG Recycling

De terreinverharding van AVG Recycling (Hoogveld 20) in Heijen stond al geruime tijd op de wensenlijst. Dagelijks vinden er tientallen vrachtbewegingen plaats op de locatie voor onder andere de aan- en afvoer van hout, steen- en betonpuin, zand, grind, menggranulaat en voor het silopark van MPG. Door alle vrachtbewegingen was het terrein in dusdanige staat dat er nodig iets aan moest gebeuren.

Grote uitdaging AVG divisies
AVG Recycling en AVG Wegenbouw hebben vervolgens de handen ineengeslagen om de verharding te realiseren. Allereerst hebben beide divisies een plan van aanpak bedacht. Het aanpakken van het terrein ging namelijk gepaard met een grote uitdaging: de dagelijkse recycling- en betonactiviteiten moesten zo min mogelijk verstoord worden.

Werkzaamheden Wegenbouw
Om de in- en uitgaande stromen zo min mogelijk te storen tijdens het voorbereidende werk, waren er extra tijdelijke vakken gecreëerd voor de opslag van verschillende materialen. Vervolgens kon AVG Wegenbouw aan de slag met het afgraven en het plaatsen van de regengoot. Na de aanleg van het waterafvoersysteem is het terrein geasfalteerd. Zowel de hoofdtoegang van bijna alle in- en uitgaande stromen als de aansluiting naar het tweede terrein zijn van asfalt voorzien.

Voordelen terreinverharding
Dankzij de terreinverharding kan er schoner gewerkt worden op het Hoogveld. Vooral de productie en opslag van Betongranulaat 0/10, waar AVG Recycling voor gecertificeerd is, kan nu beter worden uitgevoerd. De toegang naar de opslagvakken is een stuk comfortabeler en het hemelwater loopt nu netjes af in een watergoot in plaats van de vakken waar het materiaal ligt.

Krachten van divisies bundelen
Het uiteindelijke resultaat mag er zijn en geeft een mooi voorbeeld van hoe de verschillende divisies van AVG kunnen samenwerken en hun krachten kunnen bundelen. Van onze klanten hebben we al veel positieve berichten mogen ontvangen over de nieuwe verharding en het feit dat alles in korte tijd is gerealiseerd met zo min mogelijk overlast.

Delen: