AVG Wegenbouw scoort hoog bij de gemeente Heumen en krijgt Nieuwbouw Sportcentrum Malden gegund Voor het nieuwe sportcentrum met zwembad in Malden heeft AVG Wegenbouw de opdracht binnengesleept voor de aanleg van een infiltratie riool en parkeervoorzieningen. Bij de aanbesteding keek de gemeente verder dan alleen de prijs. Er werden vier criteria benoemd om ook de kwaliteit van de verschillende aanbieders te kunnen beoordelen. AVG Wegenbouw scoorde het beste.
AVG Infra wordt veel gevraagd als aannemer voor sloopwerken, sloopbedrijf in Limburg, Brabant en Gelderland. Voor gemeenten, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en aannemers in deze grote regio zijn wij dé partner op het gebied van sloopwerken. Totaalsloopwerken en renovatiesloopwerken verrichten wij al vele jaren vakkundig en veilig volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SVMS-007. Met deskundig en gemotiveerd personeel en een groot arsenaal modern materieel voeren wij in eigen beheer ieder project in elke omvang uit. Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij de totale sloop; vanaf het aanvragen van sloopvergunningen, het sloopveiligheidsplan, het sloopwerk, de afvoer van de materialen, de duurzame recycling ervan tot nieuwe grondstoffen, tot en met het opleveren van bouwrijpe grond. Circulair slopen staat bij AVG Infra voorop. Circulair slopen betekent dat alle materialen, het sloopafval, wordt gerecycled en vervolgens weer als grondstof dient voor nieuwe bouwstoffen en producten.
Grondbouw wegenbouw AVG Wegenbouw Infra bij Nabuurs Haps Distributiecentrum. Van grondverzet tot en met aanleg riolering, Wadi, straatwerk, bestrating en aanleg parkeerplaatsen.
In opdracht van Dagbesteding Cuijk gaf AVG Infra Nederland het Tuigleerstraatje in Cuijk een opknapbeurt. De riolering in het steegje en pleintje werd vervangen en aangepast naar de hedendaagse behoefte en het nieuwe straatwerk werd zo aangebracht dat de mensen met een beperking hier makkelijk hun weg vinden.
AVG Wegenbouw legt nieuwe parkeerplaatsen aan voor gemeente Gennep, inclusief bestrating.
AVG Wegenbouw project Irenehof Cuijk: Grondonderzoek, grondverzet, riolering, infiltratieriool, bestrating, straatwerk, etc.
Wegenbouw project voor AVG Wegenbouw. Gemeente Gennep geeft AVG Wegenbouw, Infra, opdracht voor maken van vrijliggend fietspad en recontructie rijbaan, Hoofdstraat Heijen. Van grondverzet, wegenbouw, bestrating tot en met asfaltering.

AVG Infra plust met 30 procent

Oktober 2019 – De prognose voor de groei van de infrasector in Nederland lapt AVG Infra aan de laars. Terwijl het EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, een groei van 5% voorspelt, gaat AVG Infra al over de 30 procent heen.

Een verklaring voor deze forse toename kan Patrick van Dinther, bedrijfsleider AVG Infra, wel geven, maar het heeft niet te maken met één specifieke opdracht of activiteit. Patrick: “De groei komt van zowel onze vaste opdrachtgevers als van nieuwe opdrachtgevers. En ook het soort werk is heel verschillend. We doen het gewoon op alle fronten goed en we laten tegenwoordig wat meer aan de buitenwereld zien wat we eigenlijk allemaal doen en kunnen. Misschien dat dit opdrachtgevers op het idee brengt om ook AVG voor een offerte te vragen?”

Opdrachtgevers van AVG Infra betreffen voornamelijk gemeenten in de regio, aannemers en toeleveranciers in de bouwsector en bedrijven die AVG Infra direct opdracht verlenen.

Voor de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Heumen en Mook en Middelaar, werden diverse projecten verricht van bodemsanering, sloop, grondverzet, asfaltonderhoud, bestrating, wegenbouw tot en met het bouwrijp maken van locaties voor de nieuwbouw van woningen.

De bedrijven, aannemers en toeleveranciers gaven AVG Infra opdrachten voor grondverzet, het aanleggen van rioleringen, bodemsaneringen, sloop en straatwerk. Deze werken hebben vooral te maken met de expansie van bestaande bedrijven. Oude gebouwen worden door AVG Infra gesloopt en daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor bijvoorbeeld nieuwe hallen.

De verwachting voor de komende tijd? Patrick van Dinther verwacht dat de groei op dit niveau door zal zetten. “Er zit veel moois in de pijpleiding en er komen regelmatig weer nieuwe aanvragen binnen. Maar goed dat we tijdig hebben geïnvesteerd in nieuwe mensen, nieuwe bussen en nieuwe machines. We zijn er helemaal klaar voor, laat die groei maar doorzetten!”

 

Meer informatie over AVG Infra? Neem contact met ons op.

 

 

Delen: