AVG historici in Londen

AVG historici in Londen
AVG historici in Londen

AVG historici in Londen

De historici van AVG hebben in september een bezoek gebracht aan The National Archives in Londen. Dit is het nationaal archief van Groot-Brittannië, waar een schat aan informatie over de Tweede Wereldoorlog ligt. Denk bijvoorbeeld aan oorlogsdagboeken van geallieerde eenheden die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland en gegevens over uitgevoerde bombardementen.

Succesvol archiefonderzoek in Londen
Het was een succesvol archiefonderzoek, waarbij er grote hoeveelheden informatie op de foto zijn gezet. Soms kwam de oorlog heel dichtbij, zoals bij een oblique luchtfoto, waarop wegvluchtende mensen voor vliegtuigen te zien zijn. De AVG historici vonden tevens geallieerde stafkaarten met daarop ingetekende stellingen en loopgraven, maar ook gegevens over de bommenlast van geallieerde toestellen, uitgewerkte radioberichten en inlichtingenrapporten. De in Londen aangetroffen gegevens vormen een waardevolle aanvulling op het AVG bedrijfsarchief.

Archiefbezoeken in Nederland
Er worden niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland regelmatig archieven bezocht, zoals recent in ’s-Hertogenbosch en Roermond. Gemeentearchieven bevatten een schat aan informatie over de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan documenten van de Luchtbeschermingsdienst, oorlogsschaderapporten, maar ook literatuur en oude kaarten.

Tastbare geschiedenis
Het archief in ’s-Hertogenbosch, bekend als het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), is gevestigd in een fraaie Citadel. De hier aanwezige oude kanonnen herinneren aan oorlogen van eeuwen geleden, waardoor de historie hier heel tastbaar wordt. Dat was ook het geval in het gemeentearchief te Roermond, waar wij in het gebouw een waar museumstuk aantroffen. Het betrof een Romeinse altaarsteen die in 1963 was opgebaggerd tussen Horn en Roermond.

De aangetroffen informatie over explosieven wordt op dit moment verwerkt en geanalyseerd ten bate van onze vooronderzoeken.

Delen: