SROI – Invulling sociale en maatschappelijke activiteiten

SROI – Invulling sociale en maatschappelijke activiteiten

Als bedrijf midden in de samenleving staat AVG ook voor de uitdaging om de werkzaamheden voor haar klanten te blijven uitvoeren. De invulling van benodigde personeel speelt steeds vaker een prominente rol. De keuze van invulling van werkplekken met mensen die ver weg wonen en hier dan tijdelijk werken wil AVG niet maken.

We kiezen er voor om de mensen die nu in Nederland en Duitsland wonen maar soms wel van ver weg komen ook een kans te geven.

Het potentieel is enorm en divers, en de mogelijkheden van inzet zijn zeer groot, net als de motivatie van de betrokken mensen.

AVG zoekt de verbindende factor, en ziet de mogelijkheden die hier liggen als werkgever en om aan de vraag van haar klanten een goede invulling te kunnen blijven geven, en een steentje bij te dragen aan een geslaagde integratie binnen onze samenleving waar werk ook een belangrijke factor is.

Lees hier meer over onze invulling sociale en maatschappelijke activiteiten.

Delen: