Verbetering infrastructuur en bouw nieuwe woningen in Mill


Projecten Beschrijving

In maart 2021 hebben wij het genoegen gehad om de opdracht van de voormalige gemeente Mill en St. Hubert te ontvangen voor de uitvoering van het project “De Wester” in Mill. Onze verantwoordelijkheden omvatten het bouwrijp maken van een nieuw gedeelte van het gebied, wat resulteerde in de mogelijkheid om 18 woningen te bouwen.

Bestratingsklinkers op de kop
Bouwrijp maken houdt in dat we de nodige riolerings- en verhardingswerken hebben uitgevoerd, waardoor de woningen toegankelijk zijn en kunnen worden aangesloten op het rioleringssysteem. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden hebben we de bestratingsklinkers op hun kop gelegd om te voorkomen dat ze tijdens de bouw beschadigd zouden raken. Deze zullen op een later moment, met de mooie kant naar boven, opnieuw worden aangebracht.

Bouw woningen langer geduurd dan verwacht
De bouw van de woningen heeft wat langer geduurd dan oorspronkelijk verwacht door de gemeente. Hierdoor zijn we pas in april 2023 begonnen met de afrondende werkzaamheden rondom de nieuwe woningen en het wijkcentrum De Wester.

Werkzaamheden AVG Wegenbouw
Binnen het project “De Wester” omvatten onze werkzaamheden ook de aanleg van wegen rondom het wijkcentrum. Hierbij hebben we de oude weg verwijderd (ca. 6.000 m²), de vuilwaterriolering vervangen en een infiltratieriool (700 m²) aangelegd om regenwater effectief te laten infiltreren. Na het aanbrengen van een nieuwe fundering van menggranulaat, is de openbare ruimte heringericht met trottoirs, parkeerplaatsen en een nieuwe rijbaan van betonstraatstenen. Voor het gebied bij het wijkcentrum maken we momenteel gebruik van gebakken klinkers, die in het kader van duurzaamheid, zullen worden hergebruikt binnen het project.

Al met al zijn we buitengewoon trots dat wij, AVG Wegenbouw, de gelegenheid hebben gekregen om dit fantastische project uit te voeren voor de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Mill, Nederland

OPDRACHTGEVER

Gemeente Mill en St. Hubert

UITVOERING

AVG Infra

JAAR

2023