Saneringswerkzaamheden door AVG Wegenbouw en AVG Explosieven Opsporing Nederland op vliegbasis Volkel


Projecten Beschrijving

Vliegbasis Volkel is één van de luchtmacht onderdelen in de provincie Noord-Brabant. Vanaf Volkel oefenen F-16 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ze trainen in het aanvallen van gronddoelen en het zorgen voor luchtverdediging. Luchtbeelden gemaakt vanuit een F-16 bevatten belangrijke informatie voor Defensie. Op vliegbasis Volkel zit het Tactical Air Reconnaissance Centre (TARC), dat een belangrijke rol vervult als kenniscentrum voor beeldanalyse. Nabij de tanklocatie van de F-16’s was sprake van een kerosine lekkage. AVG Wegenbouw en AVG Explosieven Opsporing Nederland werden ingeschakeld voor het uitvoeren van een veilige sanering.

Vliegbasis Volkel grootschalig gebombardeerd
De opdracht voor het saneren kwam vanuit Rijksvastgoedbedrijf. Het te saneren gebied lag aan de zuidkant van de vliegbasis. Het gebied was verdacht op afwerpmunitie (vliegtuigbommen) van verschillende groottes. Het vliegveld was namelijk meermaals grootschalig gebombardeerd in 1944. Belangrijk voor onze specialisten van AVG Explosieven Opsporing Nederland om een nauwkeurig detectieonderzoek uit te voeren. Na het afgraven van de bestrating en puinfundatie konden zij aan de slag met het controleren op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Uiteindelijk heeft ons team geen oorlogsresten gevonden en konden de saneringswerkzaamheden volgens plan doorgaan.

AVG Wegenbouw verwijdert verontreiniging
Om de verontreiniging goed te kunnen verwijderen moest AVG Wegenbouw de grondwaterstand verlagen door middel van een verticale filterbemaling. Nadat het grondwater was verlaagd, heeft het team de verontreiniging verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker. De wanden van de ontgraving zijn bemonsterd en in een laboratorium onderzocht. Naar aanleiding van de resultaten uit het lab is de grond schoon verklaard en is de ontgraving gevuld worden met schoon zand. Ook de fundering was netjes aangebracht en de bestrating ligt er weer strak bij.

Aan de slag op de schietbanen
Vervolgens heeft Ingenieursbureau en Technische Handelsonderneming Autron, gespecialiseerd in de aanleg van schietbanen en training op het gebied van gevechtsituaties, de opdracht gekregen voor het vernieuwen van de 25 meter en 100 meter oefen schietbaan op de vliegbasis. AVG Wegenbouw zal voor hen het grondwerk en de aanleg van nieuw straatwerk in en om de schietbanen verzorgen. Net als de andere werkzaamheden zullen ook deze onder begeleiding op het terrein worden uitgevoerd.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Volkel, Nederland

OPDRACHTGEVER

Rijksvastgoedbedrijf

UITVOERING

AVG Infra & AVG Explosieven Opsporing Nederland

JAAR

2022